O nás

V popredí záujmu Diabetologickej ambulancie je poskytovanie komplexnej liečebno-preventívnej a dispenzárnej starostlivosti predovšetkým pacientom s diabetes mellitus – cukrovkou1. typu, 2. typu a pacientom s poruchami metabolizmu tukov a obezity.

Ambulancia sa zaoberá aj ostatnými metabolickými ochoreniami, úzko prepojenými na iné špecializované odbory vnútorného lekárstva. Starostlivosť o pacientov zahŕňa aj štruktúrovanú edukáciu pacientov.

Reportáž z otvorenia