Polikliniky ProCare 0907 888 999
Nemocnice Svet zdravia 055 / 327 7777
Kontakty Klientská zóna

Vaša krvná plazma má dar liečiť

Chcem darovať plazmu

Čo je
krvná
plazma

Krvná plazma je tekutou zložkou krvi a plní tieto funkcie v ľudskom tele:

 • Je médiom prenosu cukrov, lipidov a hormónov,
 • Je regulátorom metabolickej rovnováhy,
 • Je obranou pred infekciou,
 • Je reguláciou zrážania krvi pri poranení

Vzhľadom na to, že krvnú plazmu nemožno umelo vyrobiť, a zároveň existuje mnoho chorôb, ktoré sa dajú liečiť iba vďaka liekom z krvnej plazmy, je dobrovoľné darcovstvo tejto vzácnej tekutiny životne dôležité pre mnoho ľudí ako na Slovensku, tak aj na celom svete.

Aj človek, ktorý sa bežne nezamýšľa nad týmto spôsobom pomoci, sa môže dostať do situácie, keď bude odkázaný na lieky, ktoré je možné vyrobiť len z krvnej plazmy.

Krvná plazma je pre modernú medicínu nenahraditeľnou látkou, a to najmä pre výrobu životne dôležitých liekov.

Na Slovensku neexistuje žiaden výrobca liekov z krvnej plazmy. Na to, aby sa vyrobil z plazmy liek,  je nevyhnutná veľmi špecifická technológia, ktorá je nesmierne fianančne nákladná. Preto sa plazma sústreďuje u takých výrobcov, ktorí zabezpečia maximálnu bezpečnosť týchto liekov.

Lieky z krvnej plazmy sú využívané na liečbu ochorení, ktoré sú zriedkavého, chronického, závažného až život ohrozujúceho charakteru.

Prečo
potrebujeme
krvnú
plazmu?

Aké sú
výhody liekov
z krvnej
plazmy?

Pre výrobu jedného lieku je nevyhnutných niekoľko litrov plazmy. Lieky z plazmy sú:

 • účinnejšie vo forme koncentrátu, pacient dostáva presne to, čo potrebuje,
 • bezpečnejšie, plazma je predspracovaná, niekoľkokrát testovaná, inaktivovaná,
 • rýchlo dostupné pre urgentné podanie (nehody, popáleniny, ťažké pôrody…).
 • ťažké pôrody
 • popáleniny
 • liečba po chemoterapii
 • autonehody
 • poruchy zrážanlivosti krvi

Ktorým
pacientom
pomáhajú lieky
z krvnej
plazmy?

Staňte sa
aj vy
darcom
plazmy

Darovať plazmu môžete v darcovskom centre Nemocnice Bory v Bratislave, v nemocnici v Dunajskej Strede, v nemocnici v Galante a v nemocnici v Michalovciach

Objednajte sa na odber online

Zásady životného štýlu darcu krvnej plazmy

Pravidelný pohyb

pravidelne športujte, cvičte, tešte sa z pohybu

Správna výživa

stravujte sa zdravo, pestro, vyvážene, primerane a pravidelne

Dostatok odpočinku

pravidelne a dostatočne spite, dostatočne relaxujte

Chvíľka pre seba

starajte sa o seba, robte si radosť, plňte si sny, venujte sa svojim koníčkom

Optimistická nálada

usmievajte sa na okolie, tešte sa zo života

Vyberte si najbližšie miesto na darovanie krvnej plazmy alebo krvi

Odberové dni a hodiny

Hematologicko-transfúziologické oddelenie Odberové dni Odbery v čase Tel. linka e-mailové adresy na HTO pracoviská
Nemocnica Bory PO – PIA 08:00 – 13:00 02/59 777 150 transfuzka.bory@pentahospitals.com
Dunajská Streda UT, ST
ŠT
11:30 – 14:00
7:30 – 14:00
031/5571 193, 031/5571 264 transfuzka.ds@svetzdravia.com
Galanta PO – ŠT 10:30 – 13:30 031/783 3464 transfuzka.ga@svetzdravia.com
Michalovce PO – UT
ST
10:00 – 14:00
8:00 – 14:00
056/6416 916, 0905 645 238 transfuzka.mi@svetzdravia.com

Registrácia darcov prebieha na telefonickej linke v predstihu, v želanom čase vstupujú na odber po jednom.

Objednajte sa na odber online

Kto
môže
darovať
krvnú
plazmu?

 • zdravý človek vo veku 18 – 60 rokov,
 • človek nad 50 kg a do 130 kg,
 • človek ochotný podstúpiť vstupnú lekársku prehliadku, ktorá je súčasťou odberu a zaručuje mu to nepretržitú kontrolu zdravotného stavu,
 • človek ochotný stráviť na hematologicko-transfúziologickom oddelení 45 – 60 min. času.
 • Odber krvnej plazmy je bezpečný, pretože celá procedúra prebieha v jednorazovom, sterilnom a uzavretom systéme, tzv. odberovom sete – hadičky, na ktoré je priamo napojený odberový vak , kde sa plazma zhromažďuje.
 • samotný odber trvá približne 45 min.,
 • objem odobranej plazmy závisí od hmotnosti darcu a pohybuje sa v rozmedzí od 650 do 700 ml
 • množstvo krvnej plazmy, ktoré je odobraté, je na záver kompenzované 500 ml fyziologického roztoku.

Ako prebieha
odber
krvnej
plazmy?

Čo je to
plazmaferéza?

 • plazmaferéza je moderný spôsob odberu krvnej plazmy, pri ktorom sa z krvi separuje iba krvná plazma – tekutá zložka bez buniek ,
 • krvinky sa hneď pri odbere vrátia darcovi späť do žily,
 • centrifúga v separátore odstredí a oddelí jednotlivé zložky krvi (červené krvinky, biele krvinky, krvné doštičky a plazmu),
 • oddelenú plazmu odvedie do vaku,
 • ostatné krvné zložky sú ihneď vrátené darcovi do krvného obehu.

Základné odporúčania pred odberom plazmy

Aby sa vaša plazma dala použiť, je vhodné dodržať naše rady:

Oddych

Dostatočne si oddýchnuť, pokúsiť sa vyhnúť zhonu a stresu pred odberom aj po odbere

Strava

Jesť vyváženú stravu, predovšetkým by nemala byť príliš tučná, nechodiť darovať nalačno

Pitný režim

Pred odberom sa kvalitne najesť a dostatočne napiť – aspoň 2 litre tekutín

Žiadny alkohol a káva

Vyhnúť sa požitiu alkoholických nápojov, nápojov s obsahom kofeínu a energetických drinkov

Kedy
darovaná
plazma
pomáha?

Aby mohla byť plazma spracovaná na životne dôležité lieky, musí byť darca vyšetrený aspoň dvakrát s negatívnym výsledkom všetkých požadovaných laboratórnych testov v rozmedzí maximálne 6 mesiacov.

Ak z nejakého dôvodu nemôžete absolvovať druhý odber plazmy, môžete ho nahradiť len  odberom vzorky krvi na vyšetrenie alebo odberom celej krvi.

PLAZMA MUSÍ BYŤ ZLIKVIDOVANÁ:

 • v prípade zistenia podozrivých nálezov,
 • v prípade, že sa na 2. odber nedostavíte do 6 mesiacov.

POMÁHATE AŽ VTEDY, KEĎ ABSOLVUJETE DVA ÚSPEŠNÉ ODBERY V ROZMEDZÍ ŠIESTICH MESIACOV.

Darcovia krvnej plazmy podstupujú vždy pred odberom vstupnú lekársku prehliadku, ktorá je súčasťou odberu a zaručuje im to nepretržitú kontrolu svojho zdravotného stavu cez monitoring týchto funkcií:

 • krvný tlak
 • tepová frekvencia
 • telesná teplota
 • telesná hmotnosť
 • krvný obraz

Aké
pravidelné vyšetrenia
u nás absolvujete
pred odberom?

V laboratóriu
v plazme
vyšetríme
pri každom odbere

Protilátky (anti) proti vírusom a molekuly vírusov PCR metódou

anti

 • anti HIV ½ p 24
 • anti HCV
 • HBsAg
 • syfilis

PCR

 • HIV
 • HAV, HEV, HBV, HCV (žltačky)
 • parvovírus B19 a ďalšie

V PRAVIDELNÝCH intervaloch

 • imunoglobulín (IgG)
 • celkové bielkoviny (CB)
 • imuno ELFO bielkovín vždy pre prvým darovaním plazmy
 • anti-ERY protilátky
 • Ak ste v deň odberu konzumovali tučnú stravu.
 • Ak ste sa v posledných 6 mesiacoch nechali ozdobiť tetovaním alebo pírsingom.
 • Ak ste v poslednom čase podstúpili očkovanie.
 • Ak ste darovali celú krv menej ako pred 1 mesiacom
 • Ak máte nezahojenú ranu, opar, užívate antibiotiká (na ďalší odber sa dostavte 14 dní po užití posledného lieku)
 • Ak sa cítite chorí, radšej sa preobjednajte (na ďalší odber sa dostavte 14 dní po odznení ťažkostí).

Kedy
plazmu
nemôžete
darovať?

Aké nepriaznivé reakcie
môžu nastať
u darcu krvnej plazmy
pred a po odbere?

Ak sa u vás vyskytne jeden z nasledujúcich príznakov, ihneď sa ohláste odberovej sestre pri lôžku, ktorá privolá lekára

Pri odbere:

 • potenie, pocit nevoľnosti, celková slabosť, mdloby,
 • svrbenie alebo vyrážka na koži,
 • bolesť, pálenie alebo krvný výron v mieste vpichu,
 • mravenčenie pier, jazyka alebo pocit brnenia hornej končatiny.

Po odbere:

 • nevoľnosť, zníženie tlaku,
 • brnenie, kŕče, svrbenie,
 • modrina, tok v mieste vpichu
 • akékoľvek iné symptómy.

Vo väčšine prípadov tieto pocity rýchlo odznejú.

Všetok materiál používaný na samotný odber plazmy i na odber krvi na laboratórne vyšetrenie je zásadne na jednorazové použitie.

Žiadne riziko prenosu akejkoľvek krvou prenosnej infekcie na darcu nehrozí.

Plazmu je možné darovať každých 14 dní.

V prípade, že ste nedávno daroval/a  krv, tak plazmu je možné darovať až po mesiaci po odbere krvi. Po odbere plazmy je však možné darovať krv po 14 dňoch.

 • na základe platnej legislatívy je možné darovať krvnú plazmu 1x za 14 dní,
 • plazma sa v ľudskom tele obnoví do 48 hodín,
 • za rok možno darovať podľa slovenkej legislatívy max. 10 litrov plazmy.

Ako často
je možné
darovať
krvnú plazmu?

Objednajte sa
na odber
krvnej
plazmy

REGISTRÁCIA
Prihlásenie sa na odber krvnej plazmy je možné na telefonickej linke HTO oddelenia alebo online cez rezervačný systém

ODBERNÉ ČASY

Nemocnica Bory – každý deň pondelok až piatok od 8:00 do 13:00

Nemocnica v Dunajskej Strede – utorok a streda od 11:30 do 14:00, štvrtok od 7:30 do 14:00

Nemocnica v Galante – pondelok až štvrtok od 10:30 do 13:30

Nemocnica v Michalovciach – v pondelok a utorok od 10:00 do 14:00, streda od 8:00 do 14.00

 

Objednajte sa na odber online

OBJEDNAJTE SA
ONLINE