Darovanie krvi počas epidémie COVID-19
 

Darovanie krvi počas epidémie COVID-19

V súvislosti s vývojom epidemiologickej situácie sme prijali v sieti Svet zdravia na Hematologicko-transfúziologických oddeleniach mimoriadne opatrenia, ktoré sa týkajú zabezpečenia:

 • ochrany darcu,
 • ochrany personálu,
 • bezpečnosti transfúznych prípravkov,
 • dostupnosti transfúznych prípravkov pre akútnych pacientov.
 

ĎAKUJEME ZA VAŠU KRV PRE PACIENTOV V OHROZENÍ ŽIVOTA

Nariadené karanténne opatrenia sa nevzťahujú na činnosť zariadení transfúznej služby, preto Vám ďakujeme, že ste sa rozhodli darovať krv aj napriek aktuálnej situácii.

MANAŽMENT DARCOV

Za kľúčové považujeme zvládnutie logistiky darcov, ich manažovanie v čase podľa krvných skupín, ako aj v samotný odberový deň, aby sme boli pripravení zaručiť bezpečnosť, zamedzenie zhromažďovaniu osôb, dostatočnú diskrétnu zónu, ako aj bezpečnú hygienickú zónu.

Telefonické alebo e-mailové objednanie termínu darovania krvi 24/7

Radi obslúžime všetkých darcov a záujemcov o darovanie, ale vzhľadom k požiadavkám na dodržanie sprísnených hygienických požiadaviek budeme radi, ak sa s nami vopred dohodnete na termíne odberu – telefonicky alebo e-mailom.
Transfúziologické pracoviská však neodmietnu a budú vďačné aj darcom, ktorí prídu na odber neohlásene. V tom prípade budú manažovaní priamo na mieste tak, aby bol zaručený ich komfort a bezpečnosť.

Manažment darcov bude prebiehať s ohľadom na dodržanie nariadených hygienických požiadaviek.

Darcovia sú z preventívnych dôvodov na 28 dní a viac vyradení z darovania krvi, ak:

 • majú pozitívnu cestovateľskú anamnézu,
 • boli v kontakte s osobou s pozitívnou cestovateľskou anamnézou,
 • boli v kontakte s osobou, ktorá aktuálne prekonáva alebo prekovala respiračné ochorenie,
 • ak darca prekonal v poslednom období respiračné ochorenie, resp. má symptómy podobné chrípke.

Príďte darovať krv aj vy

Vyzývame darcov krvi, aby pomohli v tomto období pri záchrane životov a prišli darovať tú najvzácnejšiu tekutinu. Počet darcov totiž pre epidémiu koronavírusu v posledných dňoch značne klesol a nemocnice potrebujú doplniť zásoby krvi.

Odberové dni a hodiny zostávajú nezmenené

Hematologicko-transfúziologické oddelenie Odberové dni Odbery v čase Tel. linka 24/7 e-mailové adresy na HTO pracoviská
Dunajská Streda UT, ST 7:00 – 11:00 031/5571 256 transfuzka.ds@svetzdravia.com
Galanta PO až PIA 7:00 – 10:00 031/7833 333 transfuzka.ga@svetzdravia.com
Humenné UT, PIA 7:00 – 10:00 057/7706 581, 0905 742 059 transfuzka.he@svetzdravia.com
Michalovce UT, ŠT, PIA 7:00 – 10:00 056/6416 916, 0905 645 238 transfuzka.mi@svetzdravia.com
Rimavská Sobota PO, UT, PIA 7:00 – 11:00 047/5612 252, 0911 780 633 transfuzka.rs@svetzdravia.com
Rožňava UT, PIA 7:00 – 10:00 058/7771 344, 0908 974 792 transfuzka.rv@svetzdravia.com
Spišská Nová Ves PO, UT, ŠT, PIA 7:00 – 11:00 053/4199 122 transfuzka.sn@svetzdravia.com
Svidník ST 6:00 – 9:00 054/7860 443 transfuzka.sk@svetzdravia.com
Topolčany ST 6:30 – 9:00 038/38 24 352 transfuzka.to@svetzdravia.com
Trebišov ST, PIA 7:00 – 10:00 056/6660 739, 0905 239 057 transfuzka.tv@svetzdravia.com
Vranov nad Topľou UT, ŠT, PIA 6:00 – 9:00 057/4865 475 transfuzka.vt@svetzdravia.com
Žiar nad Hronom UT 6:00 – 11:00 045/ 6709 422, 0911 155 337 transfuzka.zh@svetzdravia.com

Registrácia darcov prebieha na telefonickej linke v predstihu, v želanom čase vstupujú na odber po jednom.

Sprísnený režim pri vstupe darcov do transfúziologického pracoviska

V záujme obmedzenia kontaktu personálu s rizikovými darcami, resp. nerizikových darcov s rizikovými darcami, sme zaviedli sprísnený režim už pri vstupe darcov krvi do transfúziologických pracovísk.

 • Ešte pred vstupom alebo vo vstupných priestoroch (podľa podmienok transfúziologického pracoviska) darca vyplní „Check-list COVID-19“ s informáciami (áno/nie) o prípadnom rizikovom kontakte alebo cestovateľskej anamnéze a príznakoch ochorenia.
 • Pred vstupom alebo vo vstupných priestoroch bude každému darcovi zmeraná teplota a zaznamenaná do „Check-listu“.
 • V prípade zvýšenej teploty nad 37 °C alebo v prípade pozitívnej odpovede (áno) na rizikový kontakt / cestovateľskú anamnézu alebo príznaky ochorenia bude darca odmietnutý / vyradený  a odkázaný na svojho obvodného lekára ihneď pri vstupe.
 • Vstup darcov je regulovaný tak, aby sa v priestoroch transfúziologického pracoviska nehromadili – do odberovej miestnosti vstupujú po jednom, prípradne pred jednotlivými stanovišťami / činnosťami dodržiavajú požadované vzdialenosti.
 • Vstup darcov krvi na transfúziologické pracoviská je možný len s ochranným rúškom, či inými alternatívami ochrany úst a nosa.
 

Užitočné informácie

Upozornenie: Zatajením údajov v dotazníku vystavujete riziku zdravotníckych pracovníkov a iných spoluobčanov, môžete spôsobiť nebezpečenstvo zavlečenia a najmä rozšírenia koronavírusu, COVID-19. Takéto konanie môže byť kvalifikované ako trestný čin šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby podľa § 163 a 164 Tr. Zák.

Aktuálne
informácie
o koronavíruse