• Slovenčina

CIEVNA CHIRURGIA

Cieľom ambulancie je zabezpečiť komplexnú starostlivosť pacientom s ochorením tepnového a žilového systému.

Diagnostika 

•    úvodné fyzikálne, laboratórne vyšetrenie a základné prístrojové vyšetrenie špecialistom na ambulancii – USG
•    plánovanie zložitejších vyšetrovacích postupov dostupných v našej nemocnici
CT AG, MR AG a ich zhodnotenie
Liečba
•    konzervatívna liečba, prevencia a pooperačné sledovanie
•    operačná liečba:

Operácie kŕčových žíl (varixov):

•    komplexná liečba kŕčových žíl (varixov) vrátane endovaskulárnej liečby
•    sklerotizácia varixov, odstránenie metličiek na dolných končatinách

Operácie – revaskularizačné výkony:

•    vytvorenie cievneho prístupu pre potreby dialýzy
•    komplexná chirurgická, eventuálne endovaskulárna liečba ochorení tepien, predovšetkým ich zúženie alebo uzáver v dôsledku sklerotických zmien – na pracovisku cievnej chirurgie, naplánovanie výkonu
•    komplexná diagnostika a liečba pacientov so syndrómom diabetickej nohy

Ambulantné hodiny

Streda 9.00 – 13.00

Kontakt

053/419 91 65, 0944 346 159
Lekár: MUDr. Jana Javiľaková