Vybavenie oddelenia

Pre pacientov sú k dispozícii štandardné dvoj a troj lôžkové izby so spoločnými hygienickými zariadeniami. Na účely stravovania, ale aj oddychu a návštev slúži spoločná jedáleň s TV prijímačom a malou knižnicou.

Súčasťou oddelenia je pooperačná izba vybavená monitormi, centrálnym rozvodom kyslíka, elektricky polohovateľnými lôžkami a samostatným hygienickým zariadením. Slúži na pooperačnú observáciu a stavy, ktoré vyžadujú sledovanie vitálnych funkcií.

Komfort pacienta počas hospitalizácie môžeme zvýšiť pobytom pacienta v  nadštandardnej jednoposteľovej izbe, ktorá je vybavená vlastným sociálnym zariadením, sprchou, elektricky polohovateľným lôžkom, televízorom, chladničkou, rýchlovarnou kanvicou a vlastným úložným priestorom. Pobyt v nadštandardnej izbe je spoplatnený v zmysle platného cenníka nemocnice Svidník, pre poistencov zdravotnej poisťovne Dôvera poskytujeme 50% zľavu.

Pre pacientov po chirurgickom výkone v rámci JZS máme vyčlenené dve izby, kde sú pacienti uložení na lôžko za účelom pooperačného sledovania a liečby. Pacient odchádza domov spravidla do 24 hodín, čas pobytu záleží od náročnosti operačného zákroku.

Pokyny pre hospitalizovaných pacientov

Na overenie údajov o Vašom predchádzajúcom zdravotnom stave je žiaduce doniesť výpis zo zdravotnej dokumentácie od Vášho obvodného lekára a odporúčanie  na hospitalizáciu.

Na overenie údajov poistenia je nevyhnutné doniesť kartičku poistenca, resp. občiansky preukaz.

Je samozrejmosťou, že každý pacient má mať svoje vlastné hygienické potreby (zubná kefka, pasta, hrebeň, mydlo uterák,  ženy – dámske hygienické vložky, muži  – holiace potreby, pyžamo, prezuvky).

 

Čo si nebrať do nemocnice:

  • cenné veci, šperky, väčší obnos peňazí

V prípade, že máme pri sebe cennosti, prosím odovzdajte ich svojej sprevádzajúcej osobe, alebo  informujte sestru, ktorá Vás poučí o možnostiach bezpečnej  úschovy Vašich vecí.

Denný nemocničný režim

Ak to Váš pohybový režim dovoľuje a Vy sa potrebujete vzdialiť mimo priestorov oddelenia ste povinný/á informovať službukonajúcu sestru. Nie je dovolené počas hospitalizácie vzdialiť sa mimo areálu nemocnice.

Lieky

V záujme vlastnej starostlivosti o svoje zdravie je potrebné, aby ste lieky, ktoré pravidelne užívate kvôli špecifickému problému nahlásili lekárovi a ten ich zahrnie do spektra liekov, ktoré budete počas pobytu v nemocnici  dostávať.

Stravovanie

Diéta je dôležitou  súčasťou liečby Vášho ochorenia, preto je dôležité, aby ste ju v záujme ochrany svojho zdravia aj dodržiavali. V nočnom stolíku si uskladňujte iba minimálne množstvo potravín. Potraviny podliehajúce skaze uložte do chladničky. Ak máte výhrady voči teplote stravy, máte možnosť zohriať si ju v mikrovlnke. O túto službu požiadajte službukonajúcu sestru.

Telefonické informácie

Informácie o zdravotnom stave pacienta podávame iba so súhlasom  pacienta. O zdravotnom stave informuje vždy osobne  primár , zástupca primára  alebo službukonajúci lekár. Nedožaduje sa informácii od sestier. Tie Vám môžu podať informácie iba v medziach svojich kompetencii.

Telefonicky Vás z rôznych dôvodov môžeme informovať len veľmi stručne, po dohodnutej identifikácii volaného.

 

Ukončenie pobytu v nemocnici

O ukončení hospitalizácie budete včas informovaná/ý ošetrujúcim lekárom, obvykle deň pred prepustením.

Pri prepustení Vás ošetrujúci personál poučí o ďalšom postupe liečby. Taktiež Vám odovzdá „Lekársku prepúšťaciu správu“, ktorú ste povinní po prepustení odovzdať obvodnému lekárovi najneskôr do troch dní.

Vážení pacienti, vieme, že pobyt v nemocnici býva pre samotných pacientov, ale aj pre ich príbuzných  a ich organizmus veľkou zaťažkávacou skúškou, ale pevne veríme, že v tento nevyhnutný čas náš personál urobil všetko preto, aby ste boli spokojní. So svojimi požiadavkami a podnetmi sa môžete obrátiť na náš personál, kedykoľvek počas pobytu. 

  • Po výkone v režime jednodňovej zdravotnej starostlivosti (JZS) (do 24 hod.), aj keď si zdravotný stav pacienta nevyžaduje pobyt na lôžku, je možné na vlastnú žiadosť pacienta poskytnúť ubytovanie, pričom cena za ubytovanie je 20 € za 1 deň (bez stravy)
  • Stravu si je možné objednať z nemocničnej jedálne podľa vlastného výberu, odporúčame po konzultácii s ošetrujúcim lekárom
  • V prípade, že sa z akýchkoľvek dôvodov nemôžte dostaviť na stanovený termín operácie, prosíme, kontaktujte personál chirurgickej ambulancie

Kontakt: 054/7860 405