Služby

 • Artroskopické, miniinvazívne výkony

  V Centre športovej medicíny vykonávame všetky základné výkony, zameriavame sa na artroskopie kolena, členku, lakťa, zápästia, vykonávame operácie stabilizácie ramena, dekompresívne operácie v oblasti ramena, venujeme sa poraneniam ruky. Prebieha u nás viskosuplementačná liečba – podávanie kyseliny hyalurónovej do oblasti všetkých kĺbov, ktoré boli zasiahnuté nejakým úrazom. Máme špecializovaných lekárov, ktorí sa venujú ošetreniu chrupaviek, väzov, plastikám skrížených väzov (najčastejšie úrazy u športovcov).

  Plánujeme  spektrum výkonov naďalej rozširovať, plánujeme vykonávať artroskopie v oblasti bedrového kĺbu, podávanie plazmy do oblasti poranených väzov.

  V súvislosti s artroskopiami v oblasti kolena používame nové implantáty, ktoré zabezpečujú to, že u pacienta nie je potrebná imobilizácia, čiže znehybnenie kĺbu na dlhší čas, ale iba na veľmi krátky, resp. nevyžadujú si žiadnu imobilizáciu. Vďaka týmto novým fixačným materiálom odpadá dlhodobá rehabilitácia, je zabezpečený včasný návrat do aktívnej činnosti, pretože nedochádza k stuhnutiu kĺbu.

 • Akútne aj chronické úrazy

  Akútne úrazy sú po primárnom ošetrení na urgente presmerované na ambulanciu Centra športovej medicíny k ďalšej diagnostike a k upresneniu ďalšej liečby.

  Chronické úrazy sú tie, ktoré si vyžadujú plánovanú rekonštrukčnú liečbu.

 • Komplexná diagnostika

  Úzko spolupracujeme s lekármi, ktorí  sa venujú ultrazvukovému vyšetreniu pohybového aparátu.  V rámci diagnostiky pacientov spolupracujeme s rádiodiagnostickým oddelením, kde sú všetky potrebné diagnostické vyšetrenia (CT, MR, USG, RTG) sústredené na jednom mieste, čo vo výraznej miere skracuje vyšetrovacie časy.

 • Spolupráca s rehabilitačnými oddeleniami

  Spolupracujeme s rehabilitačnými centrami v Nemocnici v Trebišove a v Nemocnici vo Vranove nad Topľou a po operačných výkonoch poskytujeme pacientom plynulý prechod do týchto zariadení. V prípade záujmu pacienta zabezpečíme prevoz našou Dopravnou zdravotnou službou.

 • Pacienti centra športovej medicíny

  Našimi pacientmi sú aktívni športovci, ktorí majú v závislosti od typu športu napríklad opakované výrony v oblasti členkov, ramena, zápästia, poranenia kolena. Podstatnú skupinu našich pacientov  tvoria rekreační športovci, sú to všetky vekové kategórie, ale najmä mladí, aktívni ľudia (kategória cca. 20 – 40 rokov). Špecifickou kategóriou sú bývalí aktívni športovci, u ktorých dochádza často aj vzhľadom na vek a opakované poranenia k ťažším poraneniam, pri ktorých sú nutné väčšie rekonštrukčné výkony.

 • O centre

  Centrum športovej medicíny pozostáva z ambulantnej, vyšetrovacej, operačnej a hospitalizačnej časti.

  V ambulancii sa striedajú v jednotlivých dňoch lekári s príslušnou odbornosťou pre určitú vyšpecifikovanú oblasť. Jedná sa o diagnostikovanie úrazov, ak je potrebné plánovanie operačných výkonov, ktoré sa realizujú v Nemocnici novej generácie v Michalovciach, v rámci jedného areálu. Fungujeme formou klasickej hospitalizácie, ale aj formou jednodňových výkonov.

  Tím Centra športovej medicíny tvoria skúsení lekári z radov traumatológia a ortopédie.

  Traumatológia sa zaoberá viac menej akútnymi poraneniami, ale v rámci nadstavby sú vyšpecializovaní lekári, ktorí sa zaoberajú aj poúrazovými stavmi. To isté je aj u ortopedických kolegov, ktorí sa už nezaoberajú iba poúrazovými a chronickými ochoreniami, ale aj akútnymi úrazmi. Tak dochádza k prieniku a spolupráci medzi týmito dvoma odbormi.

 • Spolupráca so športovými klubmi

  Centrum športovej medicíny zabezpečuje zdravotnú starostlivosť prvoligovým športovým klubom, napríklad hráčkam IUVENTY Michalovce a hokejistom HK Dukla Ingema Michalovce.