Základné informácie

Klinická výživa

Pod pojmom klinická výživa rozumieme farmaceuticky vyrobené prípravky, ktoré pomáhajú liečebne ovplyvniť stav organizmu a jeho telesné procesy a podporiť tak účinnú liečbu u pacientov so zhoršeným stavom výživy.

Zabezpečenie nutričných požiadaviek organizmu:

  • zlepšuje efekt a toleranciu k inej liečbe,
  • znižuje riziko vzniku infekčných komplikácií,
  • zlepšuje pooperačné hojenie rán a rekonvalescenciu,
  • znižuje riziko vzniku dekubitov,
  • vedie k udržaniu sebestačnosti, fyzickej a mentálnej kondície,
  • zvyšuje kvalitu života pacientov s podvýživou alebo rizikom vzniku podvýživy.

 

Kto sú naši pacienti

Našimi pacientmi sú ľudia so závažnými chronickými chorobami – s poruchou príjmu potravy, s poruchami priechodnosti tráviaceho traktu, pri zvýšenej potrebe živín, pri zvýšených stratách bielkovín, pri poruchách trávenia a vstrebávania a poruchách metabolizmu.

Ďalej to sú pacienti s chronickou črevnou nedostatočnosťou a chronickým črevným zlyhaním – so zápalovými chorobami čreva, po rozsiahlych resekciách čreva, s poruchou priechodnosti tráviaceho traktu pri nádorových chorobách.