Služby centra

Centrum zabezpečuje vyšetrenie, zhodnotenie stavu pacienta, odporučenie vhodného typu nutričnej starostlivosti.

 V prípade indikácie enterálnej výživy:

–           jej pravidelný predpis,
–           zabezpečenie cesty podávania pri sondovej výžive,
–           pravidelné kontroly stavu,
–           riešenie komplikácií.

Pri indikácii domácej parenterálnej výživy:

  • nastavenie typu a množstva potrebných roztokov,
  • zabezpečenie dlhodobého žilového prístupu,
  • výučba a tréning pacienta a príbuzného,
  • komunikácia so zdravotnou poisťovňou,
  • pravidelné kontroly stavu,
  • riešenie komplikácií.

Centrum pre domácu parenterálnu výživu v Nemocnici Svet zdravia Rimavská Sobota bolo schválené Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky v roku 2011.