Edukácia a tréning pacientov

–           je podmienkou schválenia liečby zdravotnou poisťovňou,
–           prebieha v nemocnici počas hospitalizácie,
–           výučbu a tréning podstupuje aj príbuzný pacienta,
–           k dispozícii sú: tlačený manuál pre pacienta, tréningové video vytvorené naším tímom, názorné pomôcky.