Druhy klinickej výživy

ENTERÁLNA VÝŽIVA

Prípravky klinickej výživy prijíma pacient ústami prípadne cez sondu do tráviaceho traktu.

Podáva sa ako:

– nutričná podpora – pacient popíja prípravky enterálnej výživy v priebehu dňa pomedzi bežné jedlá, čím zlepší príjem živín a energie,
– plná enterálna výživa – prípravky enterálnej výživy pokrývajú celkovú dennú potrebu energie a živín, zvyčajne je podávaná do tráviaceho traktu cez sondu (nazogastrická sonda, nazojejunálna sonda, gastrostómia, jejunostómia).

Výhody enterálnej výživy:

 • prirodzenejší spôsob výživy,
 • podpora funkcií čreva,
 • menšie riziko komplikácií.

Nevýhody enterálnej výživy:

 • neprirodzená chuť,
 • neznášanlivosť,
 • riziká vyplývajúce z prítomnosti sondy v tráviacom trakte pri plnej enterálnej výžive.

 

PARENTERÁLNA VÝŽIVA

Roztoky s výživou sú podávané priamo do krvného obehu pacienta cez žilový katéter.

Používa sa, ak dlhodobo nie je možné splniť nutričné požiadavky prirodzenou stravou alebo enterálnou výživou.

Možno ju podávať ako doplnok bežnej stravy či enterálnej výživy alebo môže zabezpečovať kompletný príjem živín.

Podávanie parenterálnej výživy:

– podlieha osobitnému schváleniu zdravotnej poisťovne,
– na podávanie výživy slúži dlhodobý žilový prístup, ktorý zavádza cievny chirurg v analgosedácii,
– roztoky sa zvyčajne podávajú v priebehu noci, pacient sa cez deň venuje svojim bežným činnostiam,
– pacient chodí na pravidelné kontroly, dôsledne dodržiava stanovený režim.

Výhody parenterálnej výživy:

 • zabezpečuje pre život nevyhnutnú výživu,
 • nahrádza činnosť nefunkčného tráviaceho traktu,
 • zlepšuje kvalitu života, fyzickú výkonnosť.

Nevýhody parenterálnej výživy:

 • riziko závažných metabolických komplikácií,
 • riziko komplikácií pri prítomnosti dlhodobého žilového katétra (krvácanie, sepsa),
 • časovo náročná aplikácia roztokov parenterálnej výživy,
 • čiastočné obmedzenie v bežných denných činnostiach.