Aktuality, Svet Zdravia, Trebišov    26.11.2018

Celosvetový deň diabetu – cukrovka a oko

Svetový deň diabetu sa pripomína 14.novembra, na výročie narodenia Kanaďana F.G. Bantinga, ktorý spolu s Ch.H. Bestom v roku 1921 z pankreasu izoloval klinicky použiteľný inzulín. V roku 1991 Medzinárodná federácia diabetu vyhlásila tento deň s cieľom reagovať na narastajúci výskyt ochorenia vo svete. Zámerom je umožniť lepšie poznanie tejto choroby, zlepšovanie starostlivosti o postihnutých a najmä presadzovanie lepšej prevencie.

Svetový deň diabetu v Nemocnici Svet zdravia Trebišov

 

Diabetes mellitus (cukrovka)  je chronické metabolické ochorenie spôsobené úplným nedostatkom, alebo malou účinnosťou inzulínu v organizme. Ochorenie postihuje viaceré orgány tela nevynímajúc oči.

Diabetická retinopatia je chronickou komplikáciiou cukrovky postihujúca cievy sietnice oka. Pod vplyvom  vysokej hladiny cukru v krvi, a často i hyperlipidémie, dochádza k mikrouzáverom ciev, následne k oxidačnému stresu a nedokrveniu sietnice. Výsledkom je vznik nových, menejcenných ciev so slabými stenami, cez ktoré dochádza k presakovaniu tekutiny, čím vzniká krvácanie, opuch sietnice, a to najčastejšie v jej centrálnej časti, v mieste nejostrejšieho videnia.

Hoci diabetická retinopatia nebolí, patrí k najčastejším príčinám slepoty. Riziko oslepnutia u pacienta s cukrovkou je 10 až 20-krát vyššie než u zdravého jedinca. V  pokročilých štádiách následkom ochorenia dochádza k postupnému zhoršovaniu videnia, k zníženiu farebnej citlivosti, objavujú sa  plávajúce drobné čierne bodky pred očami, vzniká dojem pokriveného obrazu až vypadávanie jeho časti.

Riziko postihnutia oka narastá s dĺžkou trvania cukrovky, kým po 15-20 rokov postihuje 80-100% pacientov. Pri diagnostike a liečbe diabetickej retinopatie je nutná úzka spolupráca diabetológa s očným lekárom. Základné oftalmologické vyšetrenie pozostáva z vyšetrenia zrakovej ostrosti, posúdenia predného a zadného segmentu oka. Na špecializovaných očných pracoviskách, medzi ktoré patrí i JZS-očná v Trebišove, je očné pozadie vyšetrované pomocou najmodernejších zobrazovacích vyšetrovacích metód- optickou koherentnou tomografiou (OCT).

Od októbra tohto roku disponuje JZS-očná Trebišov novým AngioOCT prístrojom. Ide o neinvazívne, nebolestivé, bezkontaktné vyšetrenie určené na diagnostiku a monitoring cievnych a metabolických ochorení sietnice. Prístroj umožňuje zobrazenie sietnicového i choroidálneho cievneho riečišťa s veľmi vysokým rozlíšením bez použitia kontrastnej látky. Využitím pohybu krvných elementov v rámci ciev vzniká 3D zobrazenie krvného prietoku na úrovni jednotlivých vrstiev sietnice. Prístojom je zároveň možné vyšetriť i zrakový nerv, vrstvu nervových vlákien sietnice.

Jedine včasná a správna diagnostika s následnou adekvátnou liečbou (laserová, medikamentózna, chirurgická) sú zárukou zachovania dobrého zraku a tým vysokej kvality života u pacientov s ochorením diabetes mellitus.Ďalšie príspevky, ktoré by Vás mohli zaujímať

Aktuality 14.12.2018

Pôrodnice Sveta zdravia sú pripravené na rodičky z okresov Svidníka a Stropkova

Dnes je posledný deň, kedy pôrodnícke oddelenie svidníckej nemocnice prijíma rodičky na plánované alebo akútne zákroky pred jeho definitívnym uzavretím, v pondelok 17. decembra 2018. Všetky rodičky sú pripravené prijať tri okolité gynekologicko-pôrodnícke oddelenia v Humennom, Vranove nad Topľou a v Michalovciach. Na plánované pôrody je pripravená bezplatná doprava, ktorú je možné objednať cez regionálne gynekologické ambulancie. V nemocnici budú zachované gynekologické výkony na úrovni jednodňovej chirurgie. Toto rozhodnutie nijakým spôsobom neovplyvňuje zamestnanosť nemocnice.

Jesenný camp internistov v Nemocnici Svet zdravia Rožňava

Aktuality 12.12.2018

Jesenný kemp mladých internistov v Rožňave

Celkom jedenásť lekárov sa zišlo na druhom ročníku štvordňového Campu pre mladých internistov v rožňavskej nemocnici. Cieľom stretnutia je čo najviac rozšíriť odborné obzory lekárom v predatestačnej príprave a odovzdať im praktické skúsenosti, ktoré by v bežnej praxi získavali oveľa pomalšie.

Neurologická ambulancia v nemocnici Svet zdravia Žiar nad Hronom

Aktuality 10.12.2018

V žiarskej nemocnici liečia aj zriedkavé choroby

V Nemocnici Svet zdravia Žiar nad Hronom sa zaoberajú aj chorobami, ktoré sú zriedkavé. Tie postihujú menej ako jednu osobu z 2000 obyvateľov a ešte donedávna sa zväčša nedali ani liečiť. Na neurologickom pracovisku sa začali špecializovať na neuromuskulárne ochorenia, z ktorých veľká časť je vzácna a pracovisko sa tak stáva prirodzeným regionálnym centrom pre tieto diagnózy.

Odoberajte novinky e-mailom

 

PROCARE LEKÁR 24

Možnosti riešenia vašich zdravotných komplikácií doma a v zahraničí

 

Teraz 20% zľava

VIAC INFO