Polikliniky ProCare 0907 888 999
Nemocnice Svet zdravia 055 / 327 7777
Kontakty Klientská zóna

Základné informácie

 • Miesto konania

  Dom kultúry v Topoľčanoch
  Čsl. armády 2650/1, Topoľčany

 • Garanti konferencie

  Garant konferencie

  PhDr. Zlatica Halmová, MPH

  MUDr. Ján Murgaš, PhD.

 • Pracovný a organizačný výbor

  PhDr. Zlatica Halmová, MPH, odborný garant,
  mobil: +421 901 795 044,
  e-mail: zlatica.halmova@svetzdravia.com

  Mgr. Martina Handulová,
  mobil: +421 901 795 121,
  e-mail: martina.handulova@svetzdravia.com

  Martin Mariani,
  mobil: +421 903 519 491
  e-mail: martin.mariani@svetzdravia.com

  Mgr. Zuzana Ondrušová
  mobil: +421 901 795 073
  e-mail: zuzana.ondrusova@svetzdravia.com

  PhDr. Eva Hulová
  mobil: +421 901 795 059
  e-mail: eva.hulova@svetzdravia.com

  Zuzana Hulová
  mobil: +421 905 587 079
  e-mail: zuzana.hulova@svetzdravia.com

 • Konferenčné poplatky

  Autor, spoluautor príspevku: 0 €

  Člen príslušnej komory:
  20 €/1. deň, 30 €/2 dni, 10 €/2. deň pri platbe do 10. 9. 2022;
  na mieste podujatia 30 €/40 €/20 €.

  Registrovaný v príslušnej komore:
  25 €/1. deň, 35 €/2 dni, 15 €/2. deň pri platbe do 10. 9. 2022;
  na mieste podujatia 30 €/40 €/20 €.

  Platba konferenčného poplatku, neformálneho posedenia:
  Účet: Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a. s., Pavlovova 17, 955 20 Topoľčany
  IBAN: SK12 1100 0000 0029 2012 3790
  BIC: TATRSKBX, variabilný symbol: 22092022

  Do správy pre adresáta napíšte, prosím, svoje priezvisko, meno, registračné číslo a príslušnosť ku komore. V prípade neúčasti konferenčný poplatok nebude vrátený.
  Konferenčný poplatok zahŕňa poplatky za prenájom, propagačný a informačný materiál, technickú podporu konferencie,  občerstvenie, potvrdenie o účasti.

 • Užitočné informácie

  Konferenčné jazyky
  slovenský, český

  Kredity
  podujatie je zaradené do kreditného hodnotenia v zmysle vyhlášky MZ SR č. 74/2019 Z. z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v znení neskorších predpisov.
  Počet pridelených kreditov za aktívnu účasť – 10 kreditov a 5 kreditov pre spoluautora. Pasívna účasť je ohodnotená 7 kreditmi (22. 9. 2022) a 4 kreditmi (23. 9. 2022).

  Ubytovanie
  Ubytovanie si zabezpečia a hradia účastníci sami.

  Obedy, neformálne posedenie:
  Obedy – 1. deň zabezpečí organizátor.
  Možnosť kúpiť si lístok na neformálne posedenie.
  Uvedie sa v elektronickej prihláške. Cena lístka: 22 €.

Na stiahnutie

ÚČASŤ NA KONFERENCII

 • Pokyny pre pasívnu účasť

  POSTUP PRI REGISTRÁCII PRÍSLUŠNEJ KOMORY:

  1. krok: Prihlásenie prostredníctvom portálu príslušnej komory.
  2. krok: Prihlásenie prostredníctvom online elektronickej prihlášky a zaplatenie konferenčného poplatku.

 • Spoločné pokyny pri registrácii

  Po vyplnení online prihlášky, prosím, pošlite spolu s kópiou potvrdenia o úhrade konferenčného poplatku
  e-mail na: konferencia.to@svetzdravia.com alebo
  na adresu: Mgr. Martina Handulová, Svet zdravia Nemocnica Topoľčany a. s., Pavlovova 17, 955 20 Topoľčany do 10. 9. 2022. Mobil: +421 901 795 121.

Prihláška

Tešíme sa na vašu účasť