Svet Zdravia

Blog, Rady lekárov, Svet Zdravia, Trebišov 24.09.2019
Varovné signály rakoviny

Zhubné nádory majú medzi ostatnými chorobami zvláštne postavenie nielen pre svoju stále rastúcu incidenciu, ale aj náročnú starostlivosť a liečbu, ktorú následne vyžadujú.

Blog, Rady lekárov, Svet Zdravia, Michalovce 23.09.2019
Mali by ísť nezaočkované deti do materskej školy?

Očkovanie patrí k najvýznamnejším objavom v histórii medicíny. Realizácia očkovania sa prejavila vo výraznom poklese chorobnosti a úmrtnosti detskej populácie a došlo k eliminácii až eradikácii (vykoreneniu) niektorých detských infekčných ochorení.

Blog, Rady lekárov, Svet Zdravia, Rimavská Sobota 19.09.2019
Endorfín má podporné účinky na imunitu

Endorfíny sú endogénne opioidné neuropeptidy, ktoré patria do veľkej skupiny endogénnych opiátov .

Odoberajte novinky e-mailom