Svet Zdravia

Aktuality, Svet Zdravia, Partizánske 16.01.2014
Detičky so žltačkou sa uzdravia rýchlejšie

15. január 2014, Partizánske: Nákup nového prístroja pomôže deťom rýchlejšie sa zotaviť.

Aktuality, Svet Zdravia, Vranov nad Topľou 10.01.2014
Medzinárodná aktívna účasť našich nemocníc

V dňoch 11.-14. decembra 2013 sa konal jubilejný 10-ty ročník EuroEcho-Imaging kongres.

Aktuality, Svet Zdravia, Trebišov 05.12.2013
Oznámenie – ponuka voľného nebytového priestoru na podnájom

Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s., IČO: 36597376, so sídlom: Ul. SNP 1079/76, 075 01 Trebišov, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sa, vložka: 1350/V (ďalej len ako „NsP TV“)

Odoberajte novinky e-mailom