Svet Zdravia

Aktuality, Svet Zdravia, Trebišov 05.12.2013
Oznámenie – ponuka voľného nebytového priestoru na podnájom

Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s., IČO: 36597376, so sídlom: Ul. SNP 1079/76, 075 01 Trebišov, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sa, vložka: 1350/V (ďalej len ako „NsP TV“)

Aktuality, Svet Zdravia, Vranov nad Topľou 07.11.2013
Slávnostné sprevádzkovanie digitálneho mamografu

Mamografia je základná vyšetrovacia metóda na zachytenie včasných patologických zmien v prsnej žľaze u žien po štyridsiatom roku života. Výsledkom klasickej analógovej mamografie je séria štyroch snímok, ktoré sú definitívne a nie je možné ich dodatočne upravovať.

Aktuality, Svet Zdravia, Svidník 28.10.2013
Slávnostné otvorenie geriatricko-doliečovacieho oddelenia

Slávnostné otvorenie Geriatricko-doliečovacieho oddelenia vo svidníckej nemocnici sa konalo 25.10.2013 o 10:30 hodine, v hlavnom pavilóne nemocnice v lôžkovej časti na 3. poschodí, za prítomnosti predsedu Prešovského samosprávneho kraja MUDr. Petra Chudíka.

Odoberajte novinky e-mailom