Svet Zdravia

Aktuality, Svet Zdravia, Michalovce 02.07.2013
Slávnostné uvedenie lineárneho urýchľovača do prevádzky

Dňa 2. júla 2013 bol v michalovskej nemocnici slávnostne odovzdaný do prevádzky nový lineárny urýchľovač.

Aktuality, Svet Zdravia, Vranov nad Topľou 17.06.2013
Otvorenie Stropkov

V pondelok 17. júna sa uskutočnilo slávnostné otvorenie zrekonštruovanej polikliniky, domu sociálnych služieb a oddelenia dlhodobo chorých.

Aktuality, Svet Zdravia, Rožňava 13.06.2013
Väčší komfort na operačnej sále v rožňavskej nemocnici

Oddelenie centrálnych operačných sál získalo vďaka akcionárovi nový chirurgický stôl.

Aktuality, Svet Zdravia, Rožňava 13.06.2013
Rožňavská nemocnica pokračuje v modernizácii vybavenia

Rádiodiagnostické oddelenie v Nemocnici s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s., získalo vďaka akcionárovi nový RTG prístroj.

Aktuality, Svet Zdravia, Rožňava 13.06.2013
Celosvetový úspech primárky detského oddelenia

MUDr. Eva Mocová, PhD., primárka pediatrického oddelenia v Rožňave, je najúspešnejšia v liečbe pacientov v celosvetovej štúdii nadnárodnej farmaceutickej firmy Quintiles.

Aktuality, Svet Zdravia, Rožňava 13.06.2013
Rádiodiagnostické oddelenie rožňavskej nemocnice s novým vedením

Rádiodiagnostické oddelenie v Nemocnici s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s., má nového primára MUDr. Petra Šmirjaka.

Aktuality, Svet Zdravia, Rožňava 13.06.2013
Rožňavská nemocnica s novým vybavením fyziatricko – rehabilitačného oddelenia

Na fyziatricko – rehabilitačnom oddelení Nemocnice s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s., ponúkajú svojim pacientom nie len jednu z najnovších metód novým nízkoenergetickým laserom ale aj kvalitnejšiu elektroliečbu a magnetoterapiu.

Aktuality, Svet Zdravia, Svidník 13.06.2013
Gynekologicko – pôrodnícke oddelenie svidníckej nemocnice s novým vedením

Gynekologicko – pôrodnícke oddelenie v Nemocnici arm. generála L. Svobodu Svidník n.o. má nového primára MUDr. Juraja Gerženiho.

Aktuality, Svet Zdravia, Svidník 13.06.2013
Svidnícka nemocnica získala nové operačné stoly

Nemocnica arm. generála L. Svobodu Svidník n.o., člen siete nemocníc SVET ZDRAVIA získala nové operačné stoly. Akcionár tak plní svoje sľuby o modernizácii medicínskeho vybavenia.

Odoberajte novinky e-mailom