Aktuality

Aktuality, Svet Zdravia, Dunajská Streda 22.06.2016
Medzinárodný deň ošetrovateľstva v Dunajskej Strede

Regionálna komora sestier a pôrodných asistentiek so sídlom v Dunajskej Strede organizovala 26.mája 2016 Celoslovenskú konferenciu s medzinárodnou účasťou: Dunajskostredský deň ošetrovateľstva I.ročník,

Aktuality, Svet Zdravia, Galanta 20.06.2016
Do práce na bicykli

Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, a. s. sa tento rok po prvý krát zapojila do tretieho ročníka celonárodnej súťaže „Do práce na bicykli 2016“ s vlastným dvojčlenným tímom v zložení sestier Eva Kapitančíková z ambulancie Tuberkulóznych a respiračných ochorení, a Júlia Horváthová z Gastroenterologickej ambulancie.

Aktuality, Svet Zdravia, Žiar nad Hronom 16.06.2016
Modernizácia operačných sál v nemocnici Žiar nad Hronom

Po dlhšej dobe sa Všeobecná nemocnica v Žiari nad Hronom dočkala prestavby priestorov slúžiacich na sterilizáciu. Prístrojové vybavenie slúžiace na sterilizáciu zdravotníckych pomôcok musí svojimi parametrami vyhovovať vyhláške MZ SR č. 553/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na prevádzku zdravotníckych zariadení z hľadiska ochrany zdravia.

Odoberajte novinky e-mailom