Aktuality

Aktuality, Svet Zdravia, Galanta 20.06.2016
Do práce na bicykli

Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, a. s. sa tento rok po prvý krát zapojila do tretieho ročníka celonárodnej súťaže „Do práce na bicykli 2016“ s vlastným dvojčlenným tímom v zložení sestier Eva Kapitančíková z ambulancie Tuberkulóznych a respiračných ochorení, a Júlia Horváthová z Gastroenterologickej ambulancie.

Aktuality, Svet Zdravia, Žiar nad Hronom 16.06.2016
Modernizácia operačných sál v nemocnici Žiar nad Hronom

Po dlhšej dobe sa Všeobecná nemocnica v Žiari nad Hronom dočkala prestavby priestorov slúžiacich na sterilizáciu. Prístrojové vybavenie slúžiace na sterilizáciu zdravotníckych pomôcok musí svojimi parametrami vyhovovať vyhláške MZ SR č. 553/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na prevádzku zdravotníckych zariadení z hľadiska ochrany zdravia.

Aktuality, Svet Zdravia, Trebišov 15.06.2016
Slávnostný seminár sestier v Trebišove

Pri príležitosti Medzinárodného dňa sestier bol dňa 19.5.2016 v Trebišove organizovaný Slávnostný seminár sestier v spolupráci Regionálnej komory sestier a pôrodných asistentiek v Trebišove a Nemocnice s poliklinikou Trebišov. Hlavnou témou slávnostného seminára bola „SESTRY: hybná sila zmien, zlepšovanie životaschopnosti systémov zdravotnej starostlivosti“.

Odoberajte novinky e-mailom