Aktuality

Aktuality, Svet Zdravia, Partizánske 16.01.2014
Detičky so žltačkou sa uzdravia rýchlejšie

15. január 2014, Partizánske: Nákup nového prístroja pomôže deťom rýchlejšie sa zotaviť.

Aktuality, Svet Zdravia, Vranov nad Topľou 10.01.2014
Medzinárodná aktívna účasť našich nemocníc

V dňoch 11.-14. decembra 2013 sa konal jubilejný 10-ty ročník EuroEcho-Imaging kongres.

Aktuality, Svet Zdravia, Trebišov 05.12.2013
Oznámenie – ponuka voľného nebytového priestoru na podnájom

Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s., IČO: 36597376, so sídlom: Ul. SNP 1079/76, 075 01 Trebišov, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sa, vložka: 1350/V (ďalej len ako „NsP TV“)

Aktuality, Svet Zdravia, Vranov nad Topľou 07.11.2013
Slávnostné sprevádzkovanie digitálneho mamografu

Mamografia je základná vyšetrovacia metóda na zachytenie včasných patologických zmien v prsnej žľaze u žien po štyridsiatom roku života. Výsledkom klasickej analógovej mamografie je séria štyroch snímok, ktoré sú definitívne a nie je možné ich dodatočne upravovať.

Aktuality, Svet Zdravia, Svidník 28.10.2013
Slávnostné otvorenie geriatricko-doliečovacieho oddelenia

Slávnostné otvorenie Geriatricko-doliečovacieho oddelenia vo svidníckej nemocnici sa konalo 25.10.2013 o 10:30 hodine, v hlavnom pavilóne nemocnice v lôžkovej časti na 3. poschodí, za prítomnosti predsedu Prešovského samosprávneho kraja MUDr. Petra Chudíka.

Aktuality, Svet Zdravia, Trebišov 16.10.2013
II. Zemplínsky deň ošetrovateľstva

"Meranie je prvý krok, ktorý vedie k ovládaniu a nakoniec k zlepšeniu. Ak niečo nemôžete merať, nemôžete to pochopiť. Ak niečo nemôžete pochopiť, nemôžete to ovládať. Ak niečo nemôžete ovládať, nemôžete to zlepšiť." - Dr. H. James Harrington

Aktuality, Svet Zdravia, Svidník 05.09.2013
Odborný seminár v rámci 50. výročia založenia FRO vo Svidníku

Pri príležitosti 50. výročia Fyziatricko-rehabilitačného oddelenia, pripravuje Nemocnica arm. generála L. Svobodu n.o. a Subregionálna lekárska komora vo Svidníku celodenný odborný seminár zaradený do hodnotenia sústavného vzdelávania lekárov.

Aktuality, Svet Zdravia, Trebišov 05.09.2013
V trebišovskej nemocnici po krvi tieklo tokajské víno

19. august 2013, Trebišov: Trebišovská nemocnica pripravila pre darcov krvi malé prekvapenie v podobe ochutnávky tokajského vína.

Aktuality, Svet Zdravia, Humenné 05.09.2013
V Humennom sa sestry budú vzdelávať

Konferencia pre sestry sa bude tentokrát konať 10.októbra v Humennom.

Odoberajte novinky e-mailom

(Required)