Aktuality

Aktuality, Svet Zdravia, Trebišov 14.08.2013
Nová psychiatrická liečebňa v Trebišove

Priestory bývalého Infekčného oddelenia prešli kompletnou rekonštrukciou a stavebnými úpravami.

Aktuality, Svet Zdravia, Michalovce 02.07.2013
Slávnostné uvedenie lineárneho urýchľovača do prevádzky

Dňa 2. júla 2013 bol v michalovskej nemocnici slávnostne odovzdaný do prevádzky nový lineárny urýchľovač.

Aktuality, Svet Zdravia, Vranov nad Topľou 17.06.2013
Otvorenie Stropkov

V pondelok 17. júna sa uskutočnilo slávnostné otvorenie zrekonštruovanej polikliniky, domu sociálnych služieb a oddelenia dlhodobo chorých.

Aktuality, Svet Zdravia, Rožňava 13.06.2013
Väčší komfort na operačnej sále v rožňavskej nemocnici

Oddelenie centrálnych operačných sál získalo vďaka akcionárovi nový chirurgický stôl.

Aktuality, Svet Zdravia, Rožňava 13.06.2013
Rožňavská nemocnica pokračuje v modernizácii vybavenia

Rádiodiagnostické oddelenie v Nemocnici s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s., získalo vďaka akcionárovi nový RTG prístroj.

Aktuality, Svet Zdravia, Rožňava 13.06.2013
Celosvetový úspech primárky detského oddelenia

MUDr. Eva Mocová, PhD., primárka pediatrického oddelenia v Rožňave, je najúspešnejšia v liečbe pacientov v celosvetovej štúdii nadnárodnej farmaceutickej firmy Quintiles.

Aktuality, Svet Zdravia, Rožňava 13.06.2013
Rádiodiagnostické oddelenie rožňavskej nemocnice s novým vedením

Rádiodiagnostické oddelenie v Nemocnici s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s., má nového primára MUDr. Petra Šmirjaka.

Aktuality, Svet Zdravia, Rožňava 13.06.2013
Rožňavská nemocnica s novým vybavením fyziatricko – rehabilitačného oddelenia

Na fyziatricko – rehabilitačnom oddelení Nemocnice s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s., ponúkajú svojim pacientom nie len jednu z najnovších metód novým nízkoenergetickým laserom ale aj kvalitnejšiu elektroliečbu a magnetoterapiu.

Aktuality, Svet Zdravia, Svidník 13.06.2013
Gynekologicko – pôrodnícke oddelenie svidníckej nemocnice s novým vedením

Gynekologicko – pôrodnícke oddelenie v Nemocnici arm. generála L. Svobodu Svidník n.o. má nového primára MUDr. Juraja Gerženiho.

Odoberajte novinky e-mailom