Všeobecná ambulancia pre dospelých

ProCare Nitra

Ordinačné hodiny

 • Pondelok: 07:00 - 15:00
 • Utorok: 07:00 - 15:00
 • Streda: 07:00 - 16:00
 • Štvrtok: 07:00 - 15:00
 • Piatok: 07:00 - 14:00

Úkony

vyšetrenia dospelých v rámci odboru

Kontakt

Fatranská 5, 949 01  Nitra

0907 888 999

Benefity

 • Nadštandardné preventívne prehliadky

 • Krátke čakacie doby

 • Kapitácia nových pacientov

 • Komplexná starostlivosť o pacienta

Služby

 • anamnéza pacienta
 • EKG s popisom
 • komplexná liečebno – preventívna starostlivosť v rozsahu špecializácie
 • lekársky nález – pre účely sociálnej poisťovne
 • lekársky nález – pre ÚPSVaR, objektívne vyšetrenie
 • odbery krvi
 • PP a KPP pre externých klientov
 • telefonické konzultácie
 • všetky druhy preventívnych lekárskych prehliadok: vstupné, periodické, mimoriadne, rizikové
 • výstupné lekárske prehliadky
 • výpis kúpeľnej liečby
 • výpis PN
 • výpis zdravotných preukazov/kariet pre vodičov/kariet na držanie zbrane a streliva
 • výpis zo zdravotnej dokumentácie
 • zákonná preventívna prehliadka

MUDr. Peter Holec Všeobecná ambulancia pre dospelých, ProCare Nitra Všeobecný lekár

úkony: vyšetrenia dospelých v rámci odboru