Traumatologická ambulancia

Nemocnica Spišská Nová Ves

Ordinačné hodiny

  • Utorok 07:00 - 13:00
  • Piatok 07:00 - 12:30
  • Denne 07:00 - 08:00

Kontakt

Janského 1, 052 01 Spišská Nová Ves

traumatologická amb. +421 (0) 534199 345, športová traumatológia +421 (0) 534199 165, ortopedická amb. +421 (0) 534199 345

Traumatologická ambulancia sa nachádza na prízemí s vchodom z átria nemocnice - bližšie informácie vo vestibule nemocnice – recepcia.

O ambulancii

TRAUMATOLOGICKÁ AMBULANCIA

Traumatologická ambulancia zabezpečuje špecializovanú starostlivosť o úrazového pacienta. Vykonáva komplexnú predoperačnú diagnostiku a pooperačnú starostlivosť o operovaných aj konzervatívne liečených pacientov.

Ambulancia už v tejto chvíli poskytuje nadregionálnu starostlivosť o úrazových pacientov. V rámci diagnostiky úrazového pacienta využívame všetky dostupné zobrazovacie metódy ( RTG, CT, MRI, USG ). V špecializovanej starostlivosti využívame všetky možnosti, ktoré ponúka ortopedická protetika ( ortézy, termoplatové dlahy atď.).

AMBULANCIA ŠPORTOVEJ TRAUMATOLÓGIE RAMENA A KOLENA

Cieľom tejto ambulancie je poskytovať nadpriemernú odbornú starostlivosť pacientom po úraze, alebo s ochorením ramenného a kolenného kĺbu.

V dnešnej dobe aj slovenskí lekári majú prístup ku najnovším  odborným poznatkom v oblasti starostlivosti o pohybový aparát.  Internet,  medzinárodné konferencie ako aj priame skúsenosti s operáciami v zahraničí umožňujú rozširovať pole poznatkov.  Práve množstvo informácií a stále sa rozširujúce sa spektrum operačným techník ošetrenia poškodenia kĺbu viedla ku potrebe špecializovať sa.  Veríme, že zameranie našej ambulancie na dve najčastejšie poškodené kĺby pri športovej činnosti  prinesie prospech našim pacientom.

Bolesti kolena a ramena, ich nestabilita, obmedzený pohyb, úrazy či bloky sú ťažkosti, s ktorými pacienti najčastejšie vyhľadajú lekára. Základom úspešnej liečby je klinické vyšetrenie skúseným lekárom s určením správnej diagnózy,  doplnené zobrazovacími vyšetreniami ako je rtg, ultrasonografia (USG), počítačová tomografia (CT) a magnetická rezonancia (MRI). Následne sa predostrie pacientovi plán riešenia jeho problémov. Niekedy je vhodná rehabilitácia, občas postačí medikamentózna a injekčná liečba,  inokedy ju nutná operačná liečba.

Základom kvalitnej starostlivosti je preto mať možnosť poskytnúť našim pacientom vyšetrenie lekárom-špecialistom s viac ako 15 ročnou praxou v oblasti poranenia kolena a ramena. Ďalej máme možnosť v areáli našej nemocnice poskytnúť všetky spomínané zobrazovacie vyšetrenia (Rtg,USG,CT,MRI) a nakoniec aj zrealizovať konzervatívnu či  operačnú liečbu.

LIEČEBNÉ MOŽNOSTI/VÝKONY

Artroskopická operácia kĺbov sa stala najčastejšie vykonávaným zákrokom na pohybovom aparáte. Väčšinou ide o jednoduchý zákrok s odstránením poškodených častí kolena či vyčistenie ramenného kĺbu napr.:

•    Diagnostická artroskopia
•    Resekcia menisku a voľných častí chrupky
•    Mikronávrty chrupky
•    Extrakcia kĺbnych myšiek
•    Dekompresia subakromiálneho priestoru ramena
•    Resekcia kalcifikátu rotátorovej manžety
•    Tenotómia bicepsu
•    Artroskopické  270 stupňové uvoľnenie kapsuly ramena

Pre pacienta majú ale oveľa väčší prínos rekonštrukčné výkony.  Preto základom kvalitnej starostlivosti je poskytovať okrem základných artroskopických výkonov aj všetky dostupné rekonštrukčné výkony kolena a ramena. A nie je ich málo:

•    Plastika predného a zadného skríženného väzu
•    Stabilizácia jabĺčka plastikou mediálneho patelo-femorálneho ligamenta
•    Stabilizácia posterolaterálneho rohu kolena
•    Sutúra roztrhnutého menisku
•    Rekonštrukcia koreňovej lézie menisku
•    Mozaikoplastika chrupky
•    Sutúra osteochondrálneho defektu
•    Artroskopická a otvorená stabilizácia ramena
•    Stabilizácia chronickej akromioklavikulárnej luxácie
•    Rekoštrukcia úponu dlhej hlavy bicepsu
•    Tenodéza šľachy dlhej hlavy bicepsu
•    Sutúra rotátorovej manžety
•    Superiórna kapsulárna rekonštrukcia ramena

Všetky tieto operácie môžu pacienti absolvovať v našej nemocnici.
Veríme, že takto koncipovaná starostlivosť osloví pacientov z tohto ako aj okolitých regiónov a vyhľadajú služby na našej ambulancia športovej traumatológie ramena a kolena.

AMBULANTNÉ HODINY

Pondelok: 9:00 – 13:00

ORTOPEDICKÁ AMBUANCIA

Pondelok: 7:00 – 13:00

Personálne obsadenie

MUDr. Slivka Róbert Traumatologická ambulancia, Nemocnica Spišská Nová Ves lekár

MUDr. Ivančo Dušan Traumatologická ambulancia, Nemocnica Spišská Nová Ves lekár