Traumatologická ambulancia

Nemocnica Rožňava

Ordinačné hodiny

Kontakt

Špitálska 1, 048 01 Rožňava

+421 (0) 58777 1354

Ambulancia sa nachádza v bloku C – Poliklinika dospelých , 0-té poschodie, č.d. 023.

OZNAM: Od 21.01.2019 bude Traumatologická ambulancia dočasne presťahovaná do bloku „B“, -1. poschodie

O oddelení

Ambulancia ošetruje úrazy pohybového ústrojenstva, poúrazové stavy pohybového ústrojenstva, úrazy hlavy, hrudníka, brucha, panvy, končatín.

LIEČEBNÉ MOŽNOSTI/VÝKONY

Na traumatologickej ambulancii sa vykonáva konzervatívna liečba úrazov, indikácie k operačnej  liečbe úrazov, pri ťažkých úrazoch stabilizácia klinického stavu pacienta s triedením pacientov, podľa stupňa náročnosti ošetrenia, v pooperačnom období sledovanie priebehu rekonvalescencie.

Vykonávame konziliárnu službu pre oddelenia nemocnice, odborné nálezy pre sociálnu poisťovňu, hodnotenie bolestného a trvalých následkov po úraze, objednávanie pacientov k operačnému riešeniu úrazových a poúrazových stavov, návrhy na kúpeľnú starostlivosť, predpis protetických pomôcok pre poúrazové stavy.

AMBULANTNÉ HODINY

Odbery Vyšetrenia Obedňajšia prestávka Vyšetrenia Konzília, administratíva
Pondelok 7:00 – 8:00 8:00 – 13:30 13:30 – 14:00 14:00 – 14:30 14:30 – 15:30
Utorok 7:00 – 8:00 8:00 – 13:30 13:30 – 14:00 14:00 – 14:30 14:30 – 15:30
Streda 7:00 – 8:00 8:00 – 13:30 13:30 – 14:00 14:00 – 14:30 14:30 – 15:30
Štvrtok 7:00 – 8:00 8:00 – 13:30 13:30 – 14:00 14:00 – 14:30 14:30 – 15:30
Piatok 7:00 – 8:00 8:00 – 13:30 13:30 – 14:00 14:00 – 14:30 14:30 – 15:30

DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

Akútne prípady sa ošetrujú nepretržite.

Personálne obsadenie

MUDr. Csorba Tomáš Traumatologická ambulancia, Nemocnica Rožňava lekár