Traumatologická ambulancia

Nemocnica Dunajská Streda

Ordinačné hodiny

  • Pondelok MUDr. Igor Varga - primár odd.
     13:00 - 15:00
  • Streda MUDr. Igor Varga - primár odd.
     13:00 - 15:00

Kontakt

Veľkoblahovská č. 23
929 01  Dunajská Streda

+421 (0) 31 5571 255

Traumatologická ambulancia sa nachádza v monobloku C na prízemí nemocnice.

O ambulancii

Poskytuje starostlivosť objednaným úrazovým pacientom po prepustení z nemocnice, poskytuje konziliárnu a konzultačnú službu pre rehabilitáciu a ostatné oddelenia nemocnice a pre praktických lekárov. Vykonáva posudkovú činnosť.

Personálne obsadenie

MUDr. Varga Igor Traumatologická ambulancia, Nemocnica Dunajská Streda primár