Stomatologická ambulancia

Nemocnica Galanta

Nemocnica Galanta oznamuje svojim pacientom, že stomatologická ambulancia je do doby neurčitej dočasne mimo prevádzky. Na základe uvedeného môžu pacienti individuálne požiadať o vydanie svojej zdravotnej dokumentácie. V prípade, že sa pacient rozhodnete tak urobiť, je nevyhnutné, aby si zvolili nového poskytovateľa zdravotnej starostlivosti (nového zubného lekára), s ktorým podpíše zmluvu. Na základe nej nový zubný lekár vystaví pacientovi výmenný lístok, ktorý odovzdá na recepcii (prízemie) v poliklinike našej nemocnice. Z údajov z výmenného lístka bude zdravotná dokumentácia odoslaná poštou na adresu nového poskytovateľa, teda nového zubného lekára a zároveň bude pacient na konci daného kalendárneho mesiaca vyradený z našej evidencie. Ďakujeme za pochopenie, viac informácií môžete získať na sekretariáte nemocnice.

Ordinačné hodiny

 • Pondelok 07:00 - 11:00
 • Utorok 07:00 - 11:00
 • Streda 07:00 - 11:00
 • Štvrtok 07:00 - 11:00
 • Piatok 07:00 - 11:00

Kontakt

Hodská 373/38 Galanta 924 22

+421 (0) 31 7833 283

Ambulancia sa nachádza na I. poschodí budovy nemocnice (vľavo)

O ambulancii

Prevažná činnosť pracoviska je zameraná na nadstavbovú službu v stomatológii a to dentoalveolárnu chirurgiu. Vyšetrenie a ošetrenie poskytuje pacientom na požiadanie obvodných stomatológov v spádovej oblasti Galanta, Šaľa a Sereď. Na požiadanie vyšetrí a ošetrí pacientov hospitalizovaných na všetkých nemocničných oddeleniach Nemocnice s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, a.s. Konziliárne služby v odbore poskytne aj pacientom, ktorí sú odoslaní obvodnými lekármi spádového územia.

LIEČEBNÉ MOŽNOSTI/VÝKONY

Ochorenia, ktoré ambulancia vyšetruje:

 • choroby tvrdých zubných tkanív, závesného aparátu zubov a mäkkých tkanív ústnej dutiny
 • okoločeľustné zápaly zubného pôvodu
 • choroby slinných žliaz
 • ochorenia čeľustných kĺbov
 • nádorové ochorenia v ústnej dutiny a v tvárovej oblasti
 • úrazy v tvárovej oblasti.

V nadväznosti na vyšetrenie a diagnostiku pripravuje pacientov odchádzajúcich na vyššie pracoviská na zabezpečenie ďalšej liečby.

AMBULANTNÉ HODINY

Akútni pacienti, úrazy: 07:00 – 09:30

Konziliárne služby: 09:30 – 11:00

Personálne obsadenie

MUDr. Nikolova Viera Stomatologická ambulancia, Nemocnica Galanta lekár

Tibenská Eva Stomatologická ambulancia, Nemocnica Galanta sestra