Polikliniky ProCare 0907 888 999
Nemocnice Svet zdravia 055 / 327 7777
Kontakty Klientská zóna
 

Rádiodiagnostické oddelenie ProCare Zvolen

Rádiodiagnostické oddelenie v poliklinike ProCare Zvolen poskytuje rozsiahlu škálu vyšetrení potrebných pre stanovenie diagnózy, alebo pre kontrolu liečebného procesu – USG, RTG, denzitometriu a mamografiu. Pracoviská prešli na začiatku roka 2021 stavebnou rekonštrukciou. Rádiodiagnostické oddelenie disponuje novým mamografom na vyšetrenie prsníkov FUJIFILM Amulet Innovality. Len so správnou diagnostikou je možná cielená liečba.

 
 

Prečo si vybrať rádiodiagnostické oddelenie ProCare vo Zvolene

 • Profesionálny prístup odborného personálu

  Skúsený a empatický personál Rádiodiagnostické oddelenie v poliklinike ProCare vo Zvolene poskytuje rôzne druhy rádiologickej diagnostiky vrátane RTG, sona, CT vyšetrení. Oddelenie s moderným prístrojovým a priestorovým vybavením zabezpečuje spoľahlivú diagnostiku.

 • Kvalitné prístrojové vybavenie rádiológie

  Oddelenie disponuje kvalitným prístrojovým vybavením a diagnostikou. K dispozícii sú 2 skiagrafické pracoviská RTG – ktoré zabezpečujú röntgenové vyšetrenia rôzneho druhu, vrátane zubného RTG. Rovnako sa vykonáva Mamografia, Sonografia USG prsníkov a brucha a denzitometria na meranie hustoty kostí. 

 • Krátke čakacie doby

  Krátke čakacie doby

  Snahou oddelenia rádiodiagie v poliklinike ProCare vo Zvolene  je poskytnúť pacientom čo najkratšie čakacie lehoty a uskutočňovať vyšetrenia a potrebné zákroky v čo najkratšom čase a predchádzať tým neželaným zdravotným komplikáciám pacienta.

Služby/Diagnostické výkony

 • USG vyšetrenie

  Ultrasonografia (USG) nazývaná aj ultrazvuk alebo sono je moderná neinvazívna diagnostická metóda, ktorá slúži najmä na zobrazovanie svalov a vnútorných orgánov brucha. Vyšetrením ultrazvukom sa získavajú údaje o tvare, uložení, ohraničení a veľkosti zobrazovaných orgánov. Realizujeme ultrazvukové vyšetrenia podľa indikácie lekára: USG brucha, mäkkých tkanív, sono prsnákov, kru a pod. Sono je vyšetrením bez radiačného žiarenia.

  Viac...
 • Mamografia prsníkov

  Na mamografickom pracovisku v ProCare Zvolen realizujeme mamografické vyšetrenia prsníkov. Mamografia prsníkov patrí k vyšetreniam röntgenom. Prístroj  FUJIFILM Amulet Innovality – mamograf, ktorý robí s RTG žiarením je veľmi sofistikovaný, jednotlivé vyšetrenia a dávky žiarenia sú archivované a kontrolované. Mamografické vyšetrenie je bezbolestné, trvá približne desať minút.

  Viac...
 • Röntgen

  Na röntgenovom pracovisku v ProCare Zvolen realizujeme röntgenové vyšetrenia rôzneho druhu. Vyšetrenia röntgenom sa využíva väčšinou na zobrazovanie dobre viditeľných štruktúr – kostí. Pri RTG vyšetrení vzniká statické zobrazenie – obrázok alebo dynamické video. Röntgen nedokáže rozlíšiť štruktúry, ktoré sa v dráhe lúčov prekrývajú a preto sa využíva najmä v úrazovej medicíne pre určenie poranenie kostry.

  Viac...
 • Zubný röntgen

  Zubný röntgen

  Röntgenové vyšetrenia zubov umožňujú zobraziť určité stomatologické problémy, ktoré odborník nevidí voľným okom. Možností na zosnímanie vnútorných štruktúr ústnej dutiny pacienta je niekoľko, jednou z najefektívnejších je práve 3D röntgen zubov. RTG zubov zobrazí aj presnú polohu nervového kanála a hĺbku zubného koreňa, vďaka čomu dokáže lekár určiť čo najefektívnejšiu metódu a zákroky.

  Viac...
 • Denzitometria

  V poliklinike ProCare Zvolen realizujeme denzitometriu, bezbolestné vyšetrenie so zanedbateľnou dávkou RTG žiarenia, ktoré slúži na diagnostiku osteoporózy. Prístrojové zobrazovacie vyšetrenie – denzitometria, pri ktorom sa meria absorbcia rtg lúčov po prestupe kostným tkanivom, je najčastejšou metódou, ako diagnostikovať a identifikovať včasné štádium osteoporózy a určiť riziko zlomenín.

  Viac...

Náš tím

Mária Tovačovská dipl. rtg Rádiodiagnostické oddelenie, ProCare Zvolen rtg technik

Anna Babicová Rádiodiagnostické oddelenie, ProCare Zvolen rtg technik

Bc. Zuzana Budová Rádiodiagnostické oddelenie, ProCare Zvolen rtg technik

Mgr. Jaroslava Hudecová Kelemenová Rádiodiagnostické oddelenie, ProCare Zvolen sestra

Kontakt

ProCare Zvolen
J. Jiskru č. 8, 960 01 Zvolen

Objednávanie pacientov v pondelok – piatok v čase od 6:45 do 14:45 na telefónnom čísle 0907 888 999 alebo osobne na recepcií v  ProCare Zvolen, J. Jiskru č. 8.

USG vyšetrenie

Na sonografickom pracovisku v ProCare Zvolen realizujeme sonografické vyšetrenia prsníkov a brucha podľa indikácie lekára. Pracovisko prešlo na začiatku roka 2021 stavebnou rekonštrukciou.

Ordinačné hodiny:
pondelok            7:30 – 13:30       popis: 12:30 – 13:30
utorok                 7:30 – 13:30       popis: 12:30 – 13:30
streda                  7:30 – 16:00      popis: 12:30 – 16:00
štvrtok                 7:30 – 13:30      popis: 12:30 – 13:30
piatok                   7:30 – 11:30

obedňajšia prestávka: 12.00 -12.30

ProCare Zvolen

J. Jiskru č. 8, 960 01 Zvolen

Ambulancia sa nachádza na 2. poschodí číslo dverí: 213

Personálne obsadenie:

lekár: MUDr. Stanislav Mihál

sestra: Jaroslava Hudecová Kelemenová

Mamografia

Na mamografickom pracovisku v ProCare Zvolen realizujeme mamografické vyšetrenia prsníkov. Pracovisko prešlo na začiatku roka 2021 stavebnou rekonštrukciou a disponuje novým mamografom FUJIFILM Amulet Innovality.

Ordinačné hodiny:
pondelok            7:30 – 13:00
utorok                 7:30 – 13:00
streda                  7:30 – 13:00
štvrtok                 7:30 – 13:00

obedňajšia prestávka: 11.30 -12.00

ProCare Zvolen

J. Jiskru č. 8, 960 01 Zvolen

Ambulancia sa nachádza na 2. poschodí číslo dverí: 213

Personálne obsadenie:

Bc. Zuzana Budová, Anna Babicová, Mária Tovačovská dipl.rtg

Röntgen

Na röntgenovom pracovisku v ProCare Zvolen realizujeme röntgenové vyšetrenia rôzneho druhu.

Ordinačné hodiny:
pondelok             7:00 – 14:00
utorok                  7:00 – 14:00
streda                   7:00 – 14:00
štvrtok                  7:00 – 14:00

obedňajšia prestávka:   12.00 -12.30
spracovanie materiálu: 11.30 – 12.00

ProCare Zvolen

J. Jiskru č. 8, 960 01 Zvolen

Ambulancia sa nachádza na prízemí č. dverí 030

Personálne obsadenie:

Bc. Zuzana Budová, Anna Babicová, Mária Tovačovská dipl.rtg

Röntgen zubov

Na röntgenovom pracovisku v ProCare Zvolen realizujeme röntgenové vyšetrenia zubov.

Ordinačné hodiny:
pondelok            7.30 – 13.30
utorok                 12.30 – 13.30
štvrtok                12.30 – 13.30
piatok                  7.30 – 11.50

obedňajšia prestávka: 12.00 -12.30

ProCare Zvolen

J. Jiskru č. 8, 960 01 Zvolen

Ambulancia sa nachádza na prízemí č. dverí 021.

Personálne obsadenie:

Bc. Zuzana Budová, Anna Babicová, Mária Tovačovská dipl.rtg