Rádiodiagnostické oddelenie

ProCare Trnavské mýto

Ordinačné hodiny

  • Pondelok: 07:00 - 14:00
  • Utorok: 07:00 - 14:00
  • Streda: 07:00 - 14:00
  • Štvrtok: 07:00 - 14:00
  • Piatok: 07:00 - 14:00

Kontakt

Šancová 110, 831 04 Bratislava

O oddelení

Rádiodiagnostické oddelenie je vybavené modernými prístrojmi so skúseným personálom.

Naše RTG pracovisko je plne digitalizované, záznam pre pacienta vykonávame na CD nosič. Okrem denzitometrie, ktorá je umiestená na III. poschodí, sa všetky pracoviska nášho RTG oddelenia nachádzajú na II. poschodí polikliniky.

Pracovisko počítačovej tomografie je vybavené CT prístrojom firmy Siemens Somatom Emotion 16, ktoré umožňuje vykonávať všetky typy CT vyšetrení a taktiež ozónoterapiu lumbálnej oblasti pod CT kontrolou.

RTG vyšetrenia hrudníka, kostí, lebky, prínosových dutín, chrbtice na novom digitálnom RTG prístroji.

Mamografia (vyšetrenie prsníkov), ktorá je vybavená digitálnym RTG prístrojom Hologic – Selenia, ktorý umožňuje získať vysokokvalitný obraz pri nízkej radiačnej záťaži.

V rámci ultrazvuku vykonávame:
USG vyšetrenia brucha, m. panvy, krku, prsníkov, mäkkých časti.

Farebný dopplerovský program umožňuje ultrazvukové vyšetrenie cievneho systému: krčné tepny, brušná aorta, končatinové tepny, vyšetrenie žilového systému dolných končatín.

Celotelovým denzitometrickým prístrojom Lunar Prodigy firmy GEM je možné na našom pracovisku stanoviť stupeň osteoporózy.

Samozrejmá je úzka spolupráca s klinickými pracoviskami pri stanovení včasnej a správnej diagnózy ochorenia.

Personálne obsadenie

MUDr. Petrašovičová Iveta Rádiodiagnostické oddelenie, ProCare Trnavské mýto primár

MUDr. Osifová Otília Rádiodiagnostické oddelenie, ProCare Trnavské mýto lekár

MUDr. Mižurová Jana Rádiodiagnostické oddelenie, ProCare Trnavské mýto lekár

MUDr. Lelkesová Csilla Rádiodiagnostické oddelenie, ProCare Trnavské mýto lekár

MUDr. Hlavatá Viktória Rádiodiagnostické oddelenie, ProCare Trnavské mýto lekár

MUDr. Fabiš Ondrej Rádiodiagnostické oddelenie, ProCare Trnavské mýto lekár

Bc. Dalibor Pružinec Rádiodiagnostické oddelenie, ProCare Trnavské mýto vedúci rádiologický technik