Pracovná zdravotná služba

Činnosť pracovnej zdravotnej služby spočíva predovšetkým v cielených odborných poradenských službách pre zamestnávateľa v oblasti ochrany zdravia pri práci. Prostredníctvom tímu odborných zdravotníckych pracovníkov s určenou špecializáciou vykonávame zdravotný dohľad, t. j. odborné a špecializované činnosti týkajúce sa pracovného prostredia, pracovných podmienok a spôsobu vykonávania práce z hľadiska vplyvu na zdravie a zabezpečujeme posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu, vrátane výkonu lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci. Pracovná zdravotná služba v ProCare Wesper vykonáva preventívne a ochranné služby podľa § 26 Zákona. č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.

 
 

Benefity

 • Odborné poradenstvo v oblasti ochrany zdravia pri práci

 • Lekárske preventívne prehliadky

 • Posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu

Výkony pracovnej zdravotnej služby

 • odbery
 • audiometria
 • spirometria
 • Jágerov test
 • USG vyšetrenia – vykonáva sa na poliklinike ProCare Prešov
 • EKG – vykonáva sa na poliklinike ProCare Prešov
 • RTG pľúc/hrudníka – vykonáva sa na poliklinike ProCare Prešov
 • očné vyšetrenie – v spolupráci s oftalmologickou ambulanciou – vykonáva sa na poliklinike ProCare Prešov
 • interné vyšetrenie – v spolupráci s ambulanciou vnútorného lekárstva – vykonáva sa na poliklinike ProCare Prešov

Služby

Aktivity

 • eventy – Dni zdravia
 • projekt Zdravá firma
 • tematické prednášky, školenia v súvislosti s ochranou zdravia zamestnancov
 • kompenzačné cvičenia priamo na pracovisku klienta zamerané na znižovanie rizika vyplývajúceho z nadmernej fyzickej záťaže.
 • školenia 1. pomoci
 • vykonávanie očkovania

MUDr. Tatiana Onderčová Pracovná zdravotná služba, ProCare Prešov Lekár - špecialista

Bc. Veronika Belišová Pracovná zdravotná služba, ProCare Prešov sestra

Kontakt


Poliklinika ProCare Prešov

Jurkovičova 19
080 01 Prešov

1. poschodie, BLOK C

 

Ordinačné hodiny:

Pondelok – piatok 7:00 – 13:00