Pneumologická ambulancia

Nemocnica Rimavská Sobota

Ordinačné hodiny

  • Pondelok 07:30 - 15:30
  • Utorok 07:30 - 15:30
  • Streda 07:30 - 15:30
  • Štvrtok 07:30 - 15:30
  • Piatok 07:30 - 15:30

Kontakt

Šrobárova 1, 979 12 Rimavská Sobota

+421 (0) 47 5612 302

O ambulancii

Ambulanciu tvorí špecializovaná ambulancia, prípravovňa s dispenzárom,  spirometrická miestnosť a čakáreň. Má potrebné personálne, materiálne a technické vybavenie na poskytovanie zdravotnej starostlivosti.

Liečebné možnosti/Výkony

Pneumologická amb. poskytuje komplexnú špecializovanú ambulantnú starostlivosť , a to prevenciu, diagnostiku, liečbu a dispenzarizáciu pacientov s ochoreniami dýchacieho systému- CHOCHP, Asthma bronchiale, Sarkoidoza, nádory pľúc, TBC.

Ambulancia vykonáva: 

  • komplexnú liečebnú, preventívnu, diagnostickú a dispenzárnu starostlivosť pre pacientov s akúkoľvek formou a lokalizáciou TBC ochorenia, vrátane prieskumu pracovného a domáceho prostredia a návštevnej služby,
  • evidenciu, sledovanie a liečbu pacientov s diagnózou Sarkoidóza, zhubné nádory, prekancerózy,
  • konziliárne vyšetrenia pre lôžkové oddelenia, ako i očkovanie proti TBC a kontrolu jeho účinnosti v zmysle platných smerníc,
  • spirometrické vyšetrenia, bronchodilatačné testy, hrudné punkcie, odbery spút na BK a cytologické vyšetrenie, výtery a odber biologického materiálu.
  • Prevádza konziliárne vyšetrenia pre ostatné oddelenia v nemocnici.

Doplnkové informácie

Ambulancia pracuje v nasledovnom režime: V čase od 7:30 do 12:00 je vykonávaná diagnostika, liečba a kontrolné vyšetrenia u pacientov poukázaných z terénu. Obedná prestávka je v čase od 12:30 do 13:00. Od 13:00 do 15:00 je vykonávaná konzília pri lôžku a dispenzárna činnosť. V čase od 15:00 do 15:30 je vedená administratíva.

Kontakt

Svet zdravia, a. s.
Všeobecná nemocnica Rimavská Sobota
Pľúcna (pneumologická, pneumoftizeologická) ambulancia
ul. Fábryho 2620
979 01 Rimavská Sobota

Ambulancia sa nachádza oproti areálu Všeobecnej nemocnice v Rimavskej Sobote, na ul. s označením Fábryho, (Šrobárova 653) cez cestu oproti lekárni Dr. Max.

Lekár:  Andrea Honéczy
Sestra:  
Zlata Cerovská

Telefónne číslo do ambulancie:

Vyšetrovňa lekára 047/5612 302
Vyšetrovňa 2 047/5612 222
Denná miestnosť 047/5612 353

Personálne obsadenie

MUDr. Honéczy Andrea Pneumologická ambulancia, Nemocnica Rimavská Sobota