Pneumologická a ftizeologická ambulancia

Nemocnica Banská Štiavnica

Ordinačné hodiny

 • Utorok 7:00 - 12:30
   13:00 - 15:30
 • Štvrtok 7:00 - 12:30
   13:00 - 15:30

Kontakt

Bratská 17, 969 01 Banská Štiavnica

+421 (0) 45 6942 131, +421 (0) 45/6942 215 - kalmetizácia

Ambulancia je situovaná na 1.poschodí v pavilóne A zdravotníckeho zariadenia so samostatným vstupom.

O ambulancii

Pneumologická a ftizeologická ambulancia je zložkou špeciálnej ambulantnej starostlivosti, na ktorú prichádzajú pacienti na odporúčanie odborného lekára, príp. praktického lekára.

AMBULANCIA VYKONÁVA:

 • základné kompletné vyšetrenie;
 • epidemiologický rozbor tbc a netbc ochorení dýchacieho ústrojenstva a návrh potrebných opatrení;
 • očkovania proti tbc, aktívne vyhľadávanie chorých na tbc, ako aj osôb so zvýšeným rizikom ochorenia na tbc, aktívne vyhľadávania chorých na zhubné nádory a iné ochorenia dýchacieho ústrojenstva;
 • ambulantnú starostlivosť a stanovenie diagnózy;
 • v indikovaných prípadoch odosielanie do ústavnej zdravotnej starostlivosti na liečenie alebo na určenie diagnózy;
 • kontrolné vyšetrenia s vyhodnotením prístrojových a laboratórnych vyšetrení;
 • v rámci svojho odboru posudzuje dočasnú práceneschopnosť, vypracováva podklady pre posúdenie dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu, prípadne invalidity;
 • poskytuje konziliárne služby;
 • vykonáva dispenzárnu starostlivosť a zdravotnú osvetu;
 • spolupracuje s onkológom, alergológom a inými odbormi.

Personálne obsadenie