Pediatrická ambulancia ProCare Medissimo

Zabezpečujeme komplexnú liečebno-preventívnu starostlivosť o deti od narodenia až do ukončeného 18. roku života.

Pediatrická ambulancia v rámci preventívnych prehliadok zabezpečuje povinné očkovanie podľa očkovacej schémy, laboratórne vyšetrenia, sústredí sa na všetky oblasti vývoja dieťaťa v každej etape jeho vývinu. V prvých dvoch rokoch života dieťaťa sú preventívne prehliadky častejšie, orientujú sa najmä na odhalenie neadekvátnosti výživy, vyšetrenie pohybového správania, vývin motorických a rétorických schopností a zmyslových orgánov.  Pediatrické vyšetrenia sa orientujú aj na odhalenie anomálii telesného vývoja, prejavy porúch správania a ďalšie vyšetrenia a očkovania.

 
 

Prečo si vybrať pediatrickú ambulanciu ProCare Medissimo

 • Objednanie bez čakania

  Nechceme aby pacienti na ošetrenie u detského lekára čakali v preplnenej čakárni. Na vyšetrenie a návštevu sa v našej pediatrickej ambulancii objednáva na presný termín, bez dlhého čakania. Detský lekár, rovnako ako aj personál ambulancie, sú nie len kvalifikovaný vo svojej profesii, ale aj milí a ústretoví ošetrovatelia detských pacientov.

 • Vysoká odbornosť a profesionálny prístup

  V detskej ambulancii je vaše dieťa vyšetrované vysokokvalifikovaným pediatrom, ktorý poskytuje komplexnú prevenciu a diagnostiku ochorení. Len správnym a včasným nastavením liečby je možné ovplyvniť priebeh alebo zamedzenie alebo nepriaznivému rozvoju ochorenia detí a mládeže.

 • Komunikácia v cudzích jazykoch (EN, HU, RU, DE)

  Pediater detskej ambulancie Porace Medissimo a personál je pripravený komunikovať s pacientami nielen v slovenskom jazyku, ale aj  anglickom, maďarskom, nemeckom a ruskom. Snažíme sa tak poskytovať komplexnú zdravotnú starostlivosť multijazyčnému obyvateľstvu Bratislavy bez jazykovej bariéry.

 • Zmluvy so všetkými poisťovňami

  Všeobecná ambulancia pre deti a dorast ProCare Medissimo v Bratislave poskytuje zdravotnú starostlivosť detským pacientom všetkých zdravotných poisťovní, poskytujeme kontinuálnu zdravotnú starostlivosť, modernú diagnostiku a liečbu, odborne kvalifikovanými špecialistami.

Výkony ambulancie praktického lekára pre deti a dorast ProCare Medissimo

 • zabezpečujeme komplexnú liečebno-preventívnu starostlivosť
 • poskytujeme starostlivosť aj deťom so závažnými ochoreniami vyžadujúcimi komplexné sledovanie stavu. Zabezpečujeme ich liečbu v úzkej spolupráci s potrebnými špecialistami. Dostupnosť širokého spektra laboratórnych vyšetrení nám umožňuje realizovať rad vyšetrení už pred prvou návštevou špecialistu
 • sústreďujeme sa na všetky oblasti vývoja dieťaťa v každej etape jeho vývoja. Dôsledne diagnostikujeme anomálie telesného vývoja, prejavy porúch správania a odporúčame ďalšie potrebné vyšetrenia
 • vykonávame preventívne prehliadky u detí všetkých vekových kategórií
 • zabezpečujeme povinné očkovanie podľa platného očkovacieho kalendára, ale aj očkovanie proti  ochoreniam, ktorých prevencia je možná,  ale nie sú zaradené do schémy štandardnej vakcinácie
 • vykonávame detské predoperačné vyšetrenia a kontrolné vyšetrenia po ukončenej hospitalizácii detí
 • s deťmi a rodičmi komunikujeme nielen v slovenskom, ale podľa potreby aj v  iných jazykoch (angličtina, maďarčina, ruština, nemčina)
 • liečebno-preventívnu starostlivosť vykonávame bez čakania vo vopred určenom termíne a čase, denne máme vyhradené hodiny na ošetrenie akútne chorých detí, dôsledne dbáme, aby nedošlo k stretnutiu akútne chorých detí s deťmi absolvujúcimi  kontrolné návštevy alebo preventívne prehliadky
 • realizujeme telekonzultácie
 • súčasťou vybavenia čakárne a ambulancie sú hračky pre všetky vekové kategórie detí

Preventívne prehliadky, vyšetrenia a očkovanie detí

 • vstupné vyšetrenie
 • diagnostické vyšetrenie
 • kontrolné vyšetrenie
 • preventívne vyšetrenie
 • telekonzultácie
 • meranie hodnoty krvného tlaku aj u batoliat
 • stanovenie CRP z prsta
 • stanovenie hladiny glukózy z prsta glukomerom
 • rýchly test na vyšetrenie Streptokoka A

O vaše zdravie sa stará

MUDr. Eva Mocová, PhD. Všeobecná ambulancia pre deti a dorast I., ProCare Medissimo lekár

Praktické rady

Kontakt

ProCare Medissimo
Tematínska 5/A, 851 05 Bratislava

ORDINAČNÉ HODINY
P: 7.00 – 12.00  12.30 – 16.00
U: 7.00 – 12.00  12.30 – 18.45
S:  7.00 – 12.00  12.30 – 13.45
Š:  7.00 – 12.00  12.30 – 16.00
P:  7.00 – 11.15