Onkologická ambulancia

Predmetom činnosti onkologickej ambulancie je starostlivosť o onkologických pacientov, vyšetrenie, diagnostika a liečba týchto ochorení ambulantnou cestou. V indikovaných prípadoch odporúčame ústavnú liečbu v zdravotníckom zariadení.

 
 

Benefity

 • Komplexná klinická a laboratórna diagnostika

 • Komplexná liečebno-preventívna starostlivosť

 • Možnosť infúznej liečby/denné lôžka

 • Medziodborová spolupráca

Liečebné možnosti/Výkony

KLINICKÁ ONKOLÓGIA

V odbore klinická  onkológia poskytuje ambulancia špecializovanú a komplexnú starostlivosť
o chorých s onkologickými chorobami a prekancerózami:

 • komplexná klinická a laboratórna diagnostika nádorových ochorení s využitím všetkých dostupných zobrazovacích a laboratórnych metód, ďalšie sledovanie a liečba
 • kontrola povinných hlásení zhubných národov, evidencia, štatistika, epidemiológia, zisťovanie údajov o chorobnosti a úmrtnosti na zhubné nádory, sledovanie dlhodobých trendov
 • poruchy metabolizmu, výživy a krvotvorby vyvolané ochorením alebo liečbou
 • liečba pridruženej infekcie, chronickej bolesti
 • hemoterapiu a chemoterapiu priamo v ambulancii (denných lôžkach)
 • onkohematologických ochorení vrátane leukémií, myelo a lymfoproliferatívnych ochorení
 • starostlivosť o chorých v terminálnom štádiu ochorenia
 • úzko spolupracuje s ostatnými medicínskymi odbormi – rádioterapia, chirurgia, gynekológia, ORL, pediatria, hematológia, gastroenterológia, pneumológia, urológia …
 • dispenzarizuje dlhodobo chorých po vykonanej onkologickej liečbe
 • zabezpečuje doliečovanie a kontroly chorých prepustených zo špecializovaného pracoviska
 • zabezpečuje konzultácie a preklad chorých na vyššie špecializované pracoviská
 • vykonáva odbery biologického materiálu, punkcie kostnej drene, trepanobiopsie, punkcie likvoru
 • konziliárnu starostlivosť na lôžkových oddeleniach nemocnice
 • aktívne vzdelávanie v odbore zdravotníckym personálom v nových metódach diagnostiky a liečby
 • podieľa sa na zvyšovaní informovanosti obyvateľstva o predchádzaní, včasnej diagnostike a liečbe onkologických ochorení.

Náš tím lekárov a špecialistov onkologickej ambulancie

Praktické rady

Poďakovania

 • Som tu veľmi spokojná. Chodím sem každé 3 mesiace na injekcie, keďže pokračujem naďalej v liečbe. Vedela som, že sa o mňa dobre postarajú, lebo sem chodila aj mamka a bola veľmi spokojná. Dôverujem personálu.

  Erika Kvasková, Svidník

 • Po operácii som zostal v starostlivosti onkologickej ambulancie vo Svidníku. Som tu spokojný, preto som ani nikdy nezvažoval inú ambulanciu. Vždy sme sa dohodli na čase, ktorý mi vyhovoval a to sa mi páčilo. Ujala sa ma hneď lekárka, nasadila dobrú liečbu, tak som bol spokojný, že to zabralo. Odporúčam.

  Peter Štefaničin, Svidník

Kontakty

Nemocnica arm. generála L. Svobodu Svidník , a .s.
MUDr. Pribulu 412/4, 089 01 Svidník

Ambulancia sa nachádza na 2. poschodí (B pavilón).

Telefón – onkologická ambulancia: 054/78 60 254
Na ošetrenie sa môžete objednať po 11.00 hod.

Zmluvná poisťovňa: Všeobecná zdravotná poisťovňa/ Dôvera/ UNION

Odbery Ordinácie Obed Dokumentácia, Konzília
Pondelok 7:00 – 9:00 8:00 – 12:30 12:30 – 13:00 13:00 – 14:12
Utorok 7:00 – 9:00 8:00 – 12:30 12:30 – 13:00 13:00 – 14:12
Streda 6:00  –  13:12           DARCOVIA KRVI
Štvrtok 7:00 – 9:00 8:00 – 12:30 12:30 – 13:00 13:00 – 14:12
Piatok 7:00 – 9:00 8:00 – 12:30 12:30 – 13:00 13:00 – 14:12