Onkologická ambulancia Partizánske

V onkologickej ambulancii Svet zdravia Partizánske zabezpečujeme komplexnú liečebno-preventívnu starostlivosť o pacientov s onkologickými ochoreniami dospelého veku, okrem hematologických malignít. Indikujeme a aplikujeme chemoterapiu, biologickú liečbu a imunoterapiu. Taktiež podávame symptomatickú terapiu u pacientov v terminálnom štádiu ochorenia. Vykonávame aj konziliárne onkologické vyšetrenia pre pacientov hospitalizovaných v našej nemocnici a preventívne onkologické vyšetrenia. Realizujeme abdominálne a pleurálne punkcie u onkologických pacientov. Sme zapojení do viacerých medzinárodých klinických skúšaní v inovatívnej onkologickej liečbe .

 
 

Prečo si vybrať onkologickú ambulanciu v Partizánskom

 • Komplexná klinická a laboratórna diagnostika

 • Liečebno-preventívna starostlivosť

 • Možnosť infúznej liečby/denné lôžka

 • Medziodborová spolupráca

 • Klinické štúdie

Medicínske výkony

 • odber biologického materiálu,
 • podávanie chemoterapie, biologickej liečby, imunoterapie
 • podávanie infúznej symptomatickej terapie,
 • abdominálne, pleurálne punkcie u onkologických pacientov,
 • konziliárne onkologické vyšetrenia,
 • preventívne onkologické prehliadky.

O vaše zdravie sa stará tím lekárov a špecialistov onkologickej ambulancie

Praktické rady

Kontakty

Nemocnica na okraji mesta, n. o.
Ul. Nová nemocnica 511, 958 01 Partizánske

038 / 7473 116, 038 / 7473 317

Na prízemí budovy nemocnice (pavilón OAIM, laboratória), vchod i bezbariérový vchod z boku budovy.

Ordinačné hodiny

 • Pondelok       07:00 – 14:00
 • Utorok           07:00 – 14:00
 • Streda            07:00 – 14:00
 • Štvrtok           07:00 – 14:00
 • Piatok           07:00 – 14:00