Onkologická ambulancia

Nemocnica Partizánske

Ordinačné hodiny

  • Pondelok 07:00 - 14:00
  • Utorok 07:00 - 14:00
  • Streda 07:00 - 14:00
  • Štvrtok 07:00 - 14:00

Kontakt

Nemocnica na okraji mesta, n.o.
Ul. Nová nemocnica 511
958 01 Partizánske

038 / 7473 116, 038 / 7473 317

Na prízemí budovy nemocnice (pavilón OAIM, laboratória), vchod i bezbariérový vchod z boku budovy.

O ambulancii

Zabezpečuje komplexnú liečebno preventívnu starostlivosť o pacientov s onkologickými ochoreniami pacientov dospelého veku, okrem hematologických malignít. Indikuje a aplikuje chemoterapiu a biologickú liečbu. Taktiež podávame symptomatickú terapiu u pacientov terminálnom štádiu ochorenia. Taktiež vykonávame konziliárne onkologické vyšetrenia pre pacientov hospitalizovaných v našej nemocnici a preventívne okologické vyšetrenia. Realizujeme abdominálne a pleurálne punkcie u onkologických pacientov.

Výkony:

  • odber biologického materiálu,
  • podávanie chemoterapie, biologickej liečby,
  • podávanie infúznej symptomatickej terapie,
  • abdominálne, pleurálne punkcie u onkologických pacientov,
  • konziliárne onkologické vyšetrenia,
  • preventívne onkologické prehliadky.

Praktické rady

Personálne obsadenie

MUDr. Szabová Alexandra Onkologická ambulancia, Nemocnica Partizánske lekár