Onkogynekologická ambulancia

Nemocnica Trebišov

Ordinačné hodiny

  • Utorok 09:30 - 12:30
  • Štvrtok 09:30 - 12:30
     13:00 - 13:30

Kontakt

SNP 1079/76, 075 01 Trebišov

+421 (0) 56 6660 268

Ambulancia sa nachádza na 8. poschodí budovy nemocnice pri Gynekologicko-pôrodníckom oddelení (pavilón C, ambulancia C801).

O ambulancii

Náplňou činnosti tejto ambulancie je starostlivosť o onkologické pacientky s gynekologickými  malignitami, včasná diagnostika a terapia prekanceróz ženských pohlavných orgánov. Na ambulancii vykonávame dispenzarizáciu onkogynekologických pacientiek, diagnostiku a manažment liečby onkogynekologických chorôb v spolupráci s Onkologickým oddelením NsP Michalovce  a. s., a s  Východoslovenským onkologickým ústavom v Košiciach. Zabezpečujeme pravidelné prehliadky onkogynekologických pacientiek.

LIEČEBNÉ MOŽNOSTI/VÝKONY

  • odber  krvi a cytosterov
  • konziliárne kolposkopické vyšetrenie
  • v spolupráci s RTG pracoviskom RTG hrudníka, ultrasonografické vyšetrenie (USG), vyšetrenie počítačovou tomografiou (CT vyšetrenie), magnetickú rezonanciu (MRI)

Ambulancia disponuje moderným ultrazvukovým prístrojom s abdominálnou i vaginálnou sondou.

DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

Nadštandardné služby a úhrady za výkony sú spoplatňované podľa platného cenníka nadštandardných služieb.
Po dohode s lekárom je možné čas návštevy prispôsobiť Vašim individuálnym požiadavkám.

Personálne oddelenie

MUDr. Szilagyi Oto Onkogynekologická ambulancia, Nemocnica Trebišov lekár

Bc. Senyková Anna Onkogynekologická ambulancia, Nemocnica Trebišov sestra