Onkogynekologická ambulancia

Nemocnica Dunajská Streda

Ordinačné hodiny

  • Pondelok 12:00 - 15:00
  • Piatok 12:00 - 15:00

Kontakt

Veľkoblahovská č. 23
929 01  Dunajská Streda

+421 (0) 31 5571 223

O ambulancii

Zaoberá sa s manažmentom pacientiek s nádorovými  ochoreniami genitálií a slúži jednak ako konzult.ambulancia v tejto problematike pre ostatných ambulantných gynekológov. Onkogynekologická ambulancia pracuje 2x v týždni v pondelok a v piatok.

Príjmová-konzultačná ambulancia pracuje pravidelne denne. Náplňou je rozhodovanie o príjem pac., zhodnotenie efektu prebehnutej operačnej liečby a je k dispozícii pre konziliárne vyšetrenia pre iné oddelenia NsP.

Personálne obsadenie

MUDr. Brányik Karol Onkogynekologická ambulancia, Nemocnica Dunajská Streda lekár