Oftalmologická ambulancia

ProCare Vlčie Hrdlo

Ordinačné hodiny

Úkony

komplexná zdravotná starostlivosť, korekcia zraku - vyšetrenie na okuliare, odstraňovanie cudzieho telieska z oka, perimeter, vyšetrenie štrbinovou lampou, PZS

Kontakt

Vlčie hrdlo 49, 821 07 Bratislava

Personálne obsadenie

MUDr. Hilda Pišteková Oftalmologická ambulancia, ProCare Vlčie Hrdlo

úkony: komplexná zdravotná starostlivosť, korekcia zraku - vyšetrenie na okuliare, odstraňovanie cudzieho telieska z oka, perimeter, vyšetrenie štrbinovou lampou

MUDr. Ivana Fujašová Oftalmologická ambulancia, ProCare Vlčie Hrdlo

úkony: PZS

MUDr. Martina Lužinská Oftalmologická ambulancia, ProCare Vlčie Hrdlo Oftalmológ

úkony: komplexná zdravotná starostlivosť, korekcia zraku - vyšetrenie na okuliare, odstraňovanie cudzieho telieska z oka, perimeter, vyšetrenie štrbinovou lampou