Oftalmologická ambulancia II.

Železničná nemocnica Košice

Ordinačné hodiny

 • Pondelok 07:00 - 14:00
 • Utorok 07:00 - 14:00
 • Streda 07:00 - 14:00
 • Štvrtok 07:00 - 14:00
 • Piatok 07:00 - 14:00

Kontakt

Masarykova 9,
040 01 Košice

055/229 5878

Poloha v nemocnici: stará budova, časť A, III. poschodie

O ambulancii

MEDICÍNSKE VÝKONY

 • vyšetrenie zrakovej ostrosti
 • vykorigovanie refrakčných chýb okuliarmi
 • vyšetrenie farbocitu (pseudoizochromatické tabuľky)
 • keratometria
 • meranie vnútroočného tlaku (aplanačne, bezkontaktná tonometria)
 • gonioskopia
 • perimetria
 • vyšetrenie štrbinovou lampou
 • oftalmoskopia nepriama
 • fundoskopia kontaktnou a bezkontaktnou metódou
 • vyšetrenie svalovej rovnováhy
 • vyšetrenie motility bulbu a uhol strabizmu
 • vyšetrenie kontrastu senzitivity
 • vyšetrenie slzného filmu a rohovkovej citlivosti
 • šitie rán mihalníc, odstránenie cudzích teliesok z vonkajších obalov oka
 • výplach spojovkového vaku
 • aplikácia subkonjuktiválnych, parabulbárnych injekcií
 • operácie chalazea, hordeola, incízia abcesu, sondáž a prestrek slzných ciest
 • suturovanie povrchových rán, incízie a drenáž rán, úrazy hlavy

UNIKÁTNE MEDICÍNSKE VÝKONY

 • vyšetrenie farbocitu anomaloskopom
 • vyšetrenie adaptácie na tmu a diagnostika šeroslepoty

DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

 • Komunikujeme v maďarskom jazyku

Praktické informácie

Personálne obsadenie

MUDr. Zgabur Daniela Oftalmologická ambulancia II., Železničná nemocnica Košice lekár