Oftalmologická ambulancia

Mammacentrum sv. Agáty

Ordinačné hodiny

Kontakt

Ul. Tibora Andrašovana 46
974 01 Banská Bystrica

+421 (0) 48 420 4964

Personálne obsadenie

MUDr. Demský Peter Oftalmologická ambulancia, Mammacentrum sv. Agáty

MUDr. Nikel Jaroslav Oftalmologická ambulancia, Mammacentrum sv. Agáty

Valušková Miriam Oftalmologická ambulancia, Mammacentrum sv. Agáty