Neurologická ambulancia EEG, EMG

Nemocnica Trebišov

Ordinačné hodiny

  • Pondelok 09:30 - 10:20
  • Utorok 09:30 - 10:20
  • Streda 09:30 - 10:20
  • Štvrtok 09:30 - 10:20
  • Piatok 09:30 - 10:20

Kontakt

SNP 1079/76, 075 01 Trebišov

+421 (0) 566 660 303

Ambulancia sa nachádza na 1. poschodí budovy nemocnice  (pavilón A, ambulancia A107).

O ambulancii

Ambulancia zabezpečuje realizáciu elektromyografických, elektroencefalografických vyšetrení a vyšetrení zrakových a sluchových evokovaných potenciálov.

LIEČEBNÉ MOŽNOSTI/VÝKONY

  • EMG vyšetrenie – Elektromyografické vyšetrenie realizuje lekár pomocou povrchových alebo ihlových elektród podľa charakteru choroby. Slúži na diagnostiku porúch funkcie motorických jednotiek.
  • EEG vyšetrenie – Elektroencefalografické vyšetrenie je nebolestivá vyšetrovacia metóda, pri ktorej sa pomocou EEG čiapky sníma elektrická aktivita mozgu. Dĺžka vyšetrenia závisí od charakteru choroby.  Vyšetrenie sa realizuje na novom, modernom elektroencefalografe.
  • VEP vyšetrenie – vyšetrenie vizuálnych evokovaných potenciálov je nebolestivá vyšetrovacia metóda, ktorá sa využíva na diagnostiku porúch zrakového systému.
  • BAEP vyšetrenie – vyšetrenie sluchových evokovaných potenciálov je nebolestivé vyšetrenie , ktoré slúži na diagnostiku poškodení v oblasti periférneho sluchového nervu.
  • Dĺžka VEP a BAEP vyšetrenia závisí od charakteru choroby

DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

Ohľadom vyšetrenia nás môžete kontaktovať Pondelok- Piatok od 07.30 do 14.25  na telefónnom  čísle  +421 (0) 56 6660 303, zároveň Vám sestra poskytne informácie o potrebnej príprave na vyšetrenie. Na vyšetrenie pacienta odosiela odborný lekár.

Personálne oddelenie

MUDr. Sedlák Miloslav Neurologická ambulancia EEG, EMG, Nemocnica Trebišov lekár