Neurologická ambulancia

Mammacentrum sv. Agáty

Ordinačné hodiny

Kontakt

Ul. Tibora Andrašovana 46
974 01 Banská Bystrica

+421 (0) 48 420 4970

Personálne obsadenie

MUDr. Tršková Patrícia Neurologická ambulancia, Mammacentrum sv. Agáty

Búvalová Jana Neurologická ambulancia, Mammacentrum sv. Agáty