Neurologická ambulancia

ProCare Vlčie Hrdlo

Ordinačné hodiny

Úkony

aplikácia GUNA kúry, EEG vyšetrenie, komplexná zdravotná starostlivosť, poradenstvo pred aplikáciou GUNA kúry, sonografia mozgových ciev

Kontakt

Vlčie hrdlo 49, 821 07 Bratislava

Personálne obsadenie

doc. MUDr. Viliam Modravý, CSc. Neurologická ambulancia, ProCare Vlčie Hrdlo Neurológ

úkony: aplikácia GUNA kúry, EEG vyšetrenie, komplexná zdravotná starostlivosť, poradenstvo pred aplikáciou GUNA kúry, sonografia mozgových ciev

MUDr. Viera Kontrošová Neurologická ambulancia, ProCare Vlčie Hrdlo Neurológ

úkony: EEG vyšetrenie, komplexná zdravotná starostlivosť