Neurofyziologická ambulancia

Nemocnica Spišská Nová Ves

Ordinačné hodiny

 • Pondelok 08:30 - 12:30
   13:00 - 15:00
 • Utorok 08:30 - 12:30
   13:00 - 15:00
 • Streda 08:30 - 12:30
   13:00 - 15:00
 • Štvrtok 08:30 - 12:30
   13:00 - 15:00
 • Piatok 08:30 - 12:30
   13:00 - 15:00

Kontakt

Janského 1, 052 01 Spišská Nová Ves

053/4199 519

Ambulancia sa nachádza na 2. poschodí budovy nemocnice (A pavilón).

O ambulancii

Zabezpečuje diagnosticko- terapeutickú starostlivosť pre širokú škálu neurologických ochorení.

Nižšie uvedené neurofyziologické vyšetrenia sú poskytované pacientom lôžkovej časti neurologického oddelenia, konziliárnym pacientom, hospitalizovaným na iných oddeleniach NsP, ako aj ambulantným pacientom. Realizáciu neurofyziologických vyšetrení zabezpečujú 2 špecializované sestry. Kontinuálne prebieha vzdelávanie lekárov so zameraním na paraklinické neurofyziologické vyšetrovacie metódy.

LIEČEBNÉ MOŽNOSTI/VÝKONY

 • EEG vyšetrenie natívne,
 • EEG po spánkovej deprivácii, u hospitalizovaných pacientov na JIS neurologického oddelenia zabezpečujeme EEG monitoring,
 • EMG vyšetrenie, vyšetrenie zrakových, sluchových evokovaných potenciálov
 • USG vyšetrenie karotíd a vertebrálnych artérií.

 

 

 

Personálne obsadenie

MUDr. Dvorák Miloslav Neurofyziologická ambulancia, Nemocnica Spišská Nová Ves

MUDr. Frimmelová Patrícia Neurofyziologická ambulancia, Nemocnica Spišská Nová Ves

MUDr. Gernáth Ľubomír Neurofyziologická ambulancia, Nemocnica Spišská Nová Ves

MUDr. Hlubeková Andrea Neurofyziologická ambulancia, Nemocnica Spišská Nová Ves

MUDr. Horný Vlastimil Neurofyziologická ambulancia, Nemocnica Spišská Nová Ves

MUDr. Kučera Cyprián Neurofyziologická ambulancia, Nemocnica Spišská Nová Ves