Lekárska poradňa preventívnej a liečebnej výživy

Poskytujeme lekárske dietologické poradenstvo. Poradíme, ako sa stravovať pri rôznych zdravotných ťažkostiach, pri nadváhe, v tehotenstve a pri dojčení, pri rekreačnom športovaní, ako stravou predchádzať ochoreniam.

 
 

Prečo si vybrať poradňu preventívnej a liečebnej výživy

 • Profesionálny a ľudský prístup

 • Výživové odporúčania so zohľadnením individuálnych ťažkostí klienta

 • Celostný prístup (využitie odborných poznatkov z dietológie aj psychoterapie)

Odborné konzultačné služby lekára

Ponúkame lekárske poradenstvo v stravovaní:

 • PRI SOMATICKÝCH ŤAŽKOSTIACH:
  – trávenie – pálenie záhy, bolesti žalúdka a vredová choroba, hnačka, zápcha, nafukovanie, hemoroidy, žlčníkové kamene, chronická pankreatitída, steatóza pečene, SIBO, syndróm zvýšenej priepustnosti čreva, potravinové intolerancie, celiakia
  – srdcovocievny systém – artériová hypertenzia, stavy po infarkte myokardu, po cievnej mozgovej príhode, stravovanie pri liečbe warfarínom
  – metabolické poruchy – zvýšená hladina cholesterolu a tukov v krvi, cukrovka na diéte alebo farmakách, zvýšená hladina kyseliny močovej, chronická obličková choroba, močové kamene
  – poruchy imunity –
  recidivujúce infekcie dýchacích a močových ciest, herpetické infekcie, kandidóza
  – chronické ochorenia kostí a kĺbov – artritídy, artrózy, osteoporóza
  – chronické kožné ochorenia – akné, ekzémy, psoriáza a pod.
  – onkologické  ochorenia – prevencia alebo podpora onkologickej liečby
  – chudokrvnosť
 • V TEHOTENSTVE A PRI DOJČENÍ
 • PRI REKREAČNOM ŠPORTE
 • V PREVENCII OCHORENÍ, ktoré má pacient v rodinnej anamnéze, alebo má z nich obavu
 • PRI ŠPECIÁLNYCH NASTAVENIACH (vegánska strava, nízkobielkovinová strava a pod.)
 • PRI REDUKCII HMOTNOSTI

Nevenujeme sa:

 • stravovanie pri raritných metabolických poruchách
 • edukácia diabetikov na inzulíne
 • stravovanie vrcholových športovcov
 • stravovanie detí do 6 rokov

Vyšetrenia

Vstupná konzultácia, 100 minút

má 3 časti:

 1. 30 minút – analýza ťažkostí a zdravotného stavu s nahliadnutím do zdravotnej dokumentácie, prípadne relevantných zdravotných nálezov, ktoré si pacient prinesie so sebou.

Ak klient nie je sledovaný u špecialistu, odporúčame pred konzultáciou absolvovať minimálne zákonnú preventívnu prehliadku a výsledky laboratórnych vyšetrení priniesť na konzultáciu, ev. môže klient absolvovať odber ako samoplatca
(nápomocné laboratórne parametre sú: glykémia, urea, kreatinín, kyselina močová, AST, ALT, GMT, cholesterol celkový, LDL, HDL, triacylglyceroly, krvný obraz a diferenciál)

 1. 60 minút – individuálne nastavenie stravovacích opatrení, zamerané na ťažkosti pacienta

Odporúčanie: priniesť si na vyšetrenie aktuálny jedálny lístok za posledných 3 – 7 dní

 1. 10 minút – zhrnutie odporúčaní a možnosti ďalšej spolupráce

Upozornenie: Súčasťou služby nie je vypracovanie jedálneho lístka.

Kontrolná konzultácia, 50 minútová

Kontrolná konzultácia sa zameriava na hodnotenie úpravy zdravotného stavu a hmotnosti v korelácii s dosiahnutými zmenami v stravovaní.

Nevyhnutnou súčasťou je, že pacient si na kontrolu prinesie svoj aktuálny jedálny lístok, ktorý umožňuje zachytávať prípadné drobné nepochopenia správneho nastavenia stravy zo strany pacienta. Vďaka pravdivému vyhodnocovaniu zmien je možné stravovacie úpravy neustále optimalizovať.

Analyzujeme aj dôvody prípadného nedodržiavania stravovacích úprav a hľadáme realizovateľné alternatívy riešenia.

Cieľom je, aby sme postupne našli spôsob stravovania, ktorý na jednej strane uľaví klientovi od ťažkostí, ev. pomôže optimalizovať hmotnosť, na druhej strane je pre klienta dlhodobo udržateľný.

Programy

Vstupná D-Care (vstupná dietologická konzultácia, len osobnou formou), 100 minút: 150 €

Kontrolná D-Care (prvá kontrolná dietologická konzultácia), 50 minút: 80 €

Kontrolná D-Care (druhá kontrolná dietologická konzultácia), 50 minút: 70 €

Kontrolná D-Care (tretia a ďalšie kontrolné dietologické konzultácie), 50 minút: 60 €

O vaše zdravie sa stará

MUDr. Alexandra Frolkovičová Psychoterapeutická a psychosomatická poradňa, ProCare Vlčie Hrdlo Všeobecný lekár / Dietológ / Psychoterapeut

MUDr. Alexandra Frolkovičová sa vo svojej praxi sústreďuje na využívanie prirodzených prístupov k prevencii a liečbe ochorení.

V spolupráci s kolegami z iných disciplín pomáha pacientom úpravou stravy a životného štýlu minimalizovať spotrebu liekov.

Má atestácie z interného aj všeobecného lekárstva a 20 rokov sa v poradenskej praxi venuje preventívnej aj liečebnej dietológii. V rámci bohatej prednáškovej činnosti, napr. v r. 2018 odprednášala farmaceutom Dr. Max v rámci kreditového vzdelávania viac ako 70 hodín v téme dietológia.

Počas práce s dietologickými pacientami pochopila nevyhnutnosť starostlivosti o dušu (nielen telo) a v roku 2010 začala študovať daseinsanalytický psychoterapeutický (PT) výcvik na Pražskej vysokej škole psychosociálnych štúdií (PVŠPS). Úplné psychoterapeutické vzdelanie ukončila v roku 2017 a sústredí sa najmä na pacientov so psychosomatickými ochoreniami.

Pracuje pod supervíziou známeho odborníka na psychosomatické ochorenia v ČR a rektora PVŠPS v Prahe, Doc. PhDr. Jiřího Růžičky, PhD., autora odbornej príručky Psychosomatický prístup k človeku. V roku 2017 bola zaradená do zoznamu terapeutov PVŠPS pre individuálnu sebaskúsenosť frekventantov daseinsanalytického PT výcviku. Je podpredsedníčkou novozaloženej Slovenskej daseinsanalytickej spoločnosti, členkou Slovenskej lekárskej komory a Českej daseinsanalytickej spoločnosti.Prednáša na Pražskej psychoterapeutickej fakulte. V roku 2022 vstúpi do výcviku supervízorov pre psychoterapiu.

Neustále sa vzdeláva a prehlbuje svoje vedomosti v preventívnej medicíne zameranej na telesné aj duševné zdravie.

Kontakt

ProCare Vlčie Hrdlo
Vlčie hrdlo 49, 821 07 Bratislava

ORDINAČNÉ HODINY

 • Utorok: 08:00 – 13:00
 • Streda: 08:00 – 13:00

Objednávanie telefonicky: +421 2 5859 7525

Objednanie elektronicky: kc_vlciehrdlo@procare.sk