Kožná ambulancia

Nemocnica Rožňava

Ordinačné hodiny

Kontakt

Špitálska 1, 048 01 Rožňava

+421 (0) 58777 1839

O ambulancii

Ambulancia zabezpečuje vyšetrenia pre všetky vekové kategórie.

Liečebné možnosti/Výkony

Ambulancia   je  zameraná na diagnostiku, liečbu a prevenciu vrodených a získaných ochorení kože, podkožia i adnex, liečebno-preventívnu starostlivosť o pohlavné ochorenia, konziliárne vyšetrenia u pacientov hospitalizovaných na lôžkových oddeleniach nemocnice, PL Plešivec, DD.

Ambulantné hodiny

Pondelok odbery ordinácia obedňajšia prestávka konzília, administratíva
Utorok 07:00 – 07:30 07:30 – 12:30 12:30 – 13:00 13:00 – 15:30
Streda 07:00 – 07:30 07:30 – 12:30 12:30 – 13:00 13:00 – 15:30
Štvrtok 07:00 – 07:30 07:30 – 12:30 12:30 – 13:00 13:00 – 15:30
Piatok 07:00 – 07:30 07:30 – 12:30 12:30 – 13:00 13:00 – 15:30

Kontakt

Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s.
Ul. Špitálska 1,
048 01 Rožňava

Ambulancia sa nachádza na 2. poschodí , pavilón C (poliklinika dospelých), č. d. 225.

Lekár: MUDr. Nataša Ubarte – natasa.ubarte@svetzdravia.com
Sestra:  Jarmila Benková, dipl.s.

Telefonický kontakt: 058/ 777 1839

Personálne obsadenie

MUDr. Ubarte Nataša Kožná ambulancia, Nemocnica Rožňava