Kardiologická ambulancia

Nemocnica Vranov nad Topľou

Ordinačné hodiny

Kontakt

M.R. Štefánika 187/177B, 093 27 Vranov nad Topľou

+421 (0) 57 4865 489

Ambulancia sa nachádza na 1. poschodí  pavilónu A poliklinickej časti.

O ambulancii

Ambulancia vykonáva starostlivosť o pacientov s kardiologickými chorobami, komplexné ambulantné vyšetrenia, diagnostiku, liečbu týchto ochorení, dispenzárnu starostlivosť, konziliárnu činnosť na lôžkových oddeleniach, v indikovaných prípadoch odporúčanie ústavnej liečby alebo na vyššie špecializované pracovisko.

LIEČEBNÉ MOŽNOSTI/VÝKONY

Vykonáva kuratívu a prevenciu, depistáže a dispenzarizácie pacientov, podávanie i.m., i.v, a s.c. injekcií, vyšetrenie EKG, ECHOKG, ergometrie, napajánie EKG a tlakového Holtera, odber materiálu na hematologické, biochemické, mikrobiologické vyšetrenie, zdravotno – výchovnú činnosť,  zabezpeču-je  konziliárne vyšetrenia na lôžkových oddeleniach nemocnice. Podľa potreby odporúča ústavnú liečbu, zabezpečuje konzultačné vyšetrenia na špecializovaných pracoviskách, navrhuje kúpeľnú liečbu, spolupracuje s revíznymi lekármi zdravotných poisťovní.

AMBULANTNÉ HODINY

Ordinačné hodiny Prestávka na obed ECHOKG
Pondelok 07:30 – 16:00 12:30 – 13:00 14:00 – 15:30
Utorok 07:30 – 16:00 12:30 – 13:00 14:00 – 15:30 iba odbery a holtre
Streda 07:30 – 16:00 12:30 – 13:00 14:00 – 15:30
Štvrtok 07:30 – 16:00 12:30 – 13:00 14:00 – 15:30
Piatok 07:30 – 16:00 12:30 – 13:00 14:00 – 15:30 iba odbery a holtre

 

 

Personálne oddelenie

MUDr. Bojčík Peter Kardiologická ambulancia, Nemocnica Vranov nad Topľou lekár