Kardiologická ambulancia Svidník

Kardiologická ambulancia poskytuje komplexnú liečebno-preventívnu a dispenzárnu starostlivosť u pacientov s ochorením srdca a ciev. Diagnostiku a liečbu zabezpečujú atestovaní kardiológovia. Ambulancia je vybavená transezofageálnou echokardiografiou, čím sa radí medzi špecializované odborné pracoviská v kraji.

 
 

Benefity

 • Komplexná liečebno-preventívna starostlivosť

 • Nové diagnostické prístroje/Transezofageálna echokardiografia

 • Medziodborová spolupráca

Liečebné možnosti/Výkony

 • 12-zvodové elektrokardiografické vyšetrenie – EKG vyšetrenie

Nebolestivé a nenáročné vyšetrenie pre pacienta, pomocou ktorého získavame grafické znázornenie elektrickej aktivity srdca. Každý sťah srdca je sprevádzaný vznikom malého elektrického napätia, ktoré sa šíri na povrch tela. Z povrchu tela ich snímame pomocou elektród, ktoré sú umiestnené na hrudníku a končatinách. Zachytená krivka sa zaznamená na papier ako elektrokardiogram, ktorý následne vyhodnotí lekár. V priebehu zhotovenia EKG záznamu by mal pacient pokojne ležať, nepohybovať končatinami a pokiaľ je to možné pokojne dýchať.

 • Záťažové EKG vyšetrenie (bicyklová ergometria)

Podstatou vyšetrenia je získať EKG záznam pri zaťažení srdca námahou na špeciálne upravenom stacionárnom bicykli. Počas vyšetrenia sa kontinuálne zaznamenáva EKG a priebežne sa sledujú hodnoty tlaku krvi. Podmienkou vyšetrenie je, aby pacient bol schopný dané vyšetrenie zvládnuť- pedálovať na bicykli.

Je potrebné vziať si vhodné oblečenie, obuv, event. aj  uterák. Pred vyšetrením by nemal pacient minimálne 2 hodiny jesť, fajčiť, piť kávu a energetické nápoje.

 • 24-hodinové EKG monitorovanie (EKG Holter)

Táto metóda zaznamenáva elektrickú aktivitu srdca v priebehu 24 hodín počas každodenných aktivít a počas spánku. Záznam sa ukladá do pamäti prístroja počas celú dobu monitorovania. Vyšetrenie je indikované pri diagnostike porúch srdcového rytmu, alebo na odsledovania terapie. Prístroj, vo veľkosti asi ako mobil, má pacient v púzdre umiestený na tele.

Prístroj nie je vodeodolný, je potrebné vyhnúť sa kontaktu prístroja s vodou.

 • Ambulantné 24-hodinové monitorovanie tlaku krvi

Na dosiahnutie objektívne zhodnotenia hodnôt krvného tlaku, ktorý sa počas dňa a podľa stupňa záťaže mení, sa robí vyšetrenie 24-hodinovým monitorovaním krvného tlaku. Prístrojom umiestneným na pacientovi a pomocou manžety naloženej na rameno získavame  v pravidelných intervaloch aktuálne  hodnoty krvného tlaku. Pristoj sa naloží na našej ambulancií a pacient odchádza domov, do práce, teda vykonáva bežné aktivity. Na druhý deň sa vráti, prístroj je odpojený a lekár vyhodnotí záznam.

 • Echokardiografické vyšetrenie srdca

Ide o úplne bezbolestnú zobrazovaciu metódu, pri ktorej ultrazvukom vyšetrujeme a zobrazujeme srdce a veľké cievy s cieľom zhodnotiť veľkosť, tvar, funkčnosť srdca a chlopní. Dané vyšetrenie si nevyžaduje žiadnu špeciálnu prípravu, pred vyšetrením môžete jesť a piť.

 • Transezofageálna echokardiografia 

Základný princíp vyšetrením je rovnaký s normálnym echokardiografickým vyšetrením. Rozdiel je v tom, že sa ultrazvuková sonda neprikladá na hrudník, ale je umiestnená na konci tzv. endoskopu, ktorý sa ústami zavádza do pažeráka, podobne ako pri vyšetrení žalúdka a pažeráka. Vyšetrenie je indikované len v niektorých špeciálnych situáciach – ak klasické echokardiografické vyšetrenie  nie je postačujúce na zhodnotenie srdca a chlopní, alebo ak potrebuje vyšetriť oblasť srdca, ktorá z hrudníka nie je prístupná.

Echo vyšetrenie cez pažerák sa vykonáva po lokálnom znecitlivení hrdla sprejom. Vyšetrenie trvá približne 20 minút. Po vyšetrení pacient nesmie 1 hodinu jesť ani piť. Pacient môže niekoľko dní pociťovať škriabanie v krku alebo slabú bolesť pri prehltávaní.

Pred vyšetrením sa nesmie  6 hodín piť a jesť. Počas celej doby vyšetrenia je pacient pod priamym dohľadom ošetrujúceho lekára a sestry.

Náš tím

 • MUDr. Peter Bojčík
  lekár

  MUDr. Peter Bojčík ukončil štúdium všeobecného lekárstva v roku 2007 na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach. V roku 2015 ukončil európskou atestačnou skúškou špecializačné štúdium v kardiológii. Od roku 2016, po absolvovaní nadstavbového kurzu, sa aktívne venuje aj transezofageálnej echokardiografii.

  Viac...
 • Dana Baranová
  sestra

  V rokoch 1994 – 2006 pracovala ako sestra pri lôžku na jednotke intenzívnej starostlivosti  vnútorného lekárstva. V rokoch 2000 – 2001 absolvovala  špecializačné štúdium Intenzívna starostlivosť v interných odboroch  SPAM Bratislava.

  Viac...

Kontakt

Ordinačné hodiny

PONDELOK            07:00 – 12:30
UTOROK                  07:00 – 12:30
STREDA                   07:00 – 12:30
ŠTVRTOK                07:00 – 12:30
PIATOK                    07:00 – 12:30
Obedňajšia prestávka: 12:30 – 13:00

Konzília- lekár
Administratíva – lekár/sestra
PONDELOK            13:00 – 15:30
UTOROK                  13:00 – 15:30
STREDA                   13:00 – 15:30
ŠTVRTOK                13:00 – 15:30
PIATOK                    13:00 – 15:30

Zmluvná poisťovňa: UNION / Všeobecná zdravotná poisťovňa / Dôvera

Nemocnica arm. generála L. Svobodu Svidník, a. s., prízemie bloku „B“, poliklinická časť.

Telefón:
054/7860 292

Máte otázky? Napíšte nám