Kardiologická ambulancia

Nemocnica Svidník

Ordinačné hodiny

 • Pondelok 07:00 - 12:30
   13:00 - 15:30
 • Utorok 07:00 - 12:30
   13:00 - 15:30
 • Streda 07:00 - 12:30
   13:00 - 15:30
 • Štvrtok 07:00 - 12:30
   13:00 - 15:30
 • Piatok 07:00 - 12:30
   13:00 - 15:30

Kontakt

MUDr. Pribulu 412/4, 089 01 Svidník

+421 (0) 547860292

O ambulancii

Kardiologická ambulancia poskytuje komplexnú liečebno – preventívnu a dispenzárnu starostlivosť u pacientov s ochorením srdca a ciev.

Liečebné možnosti/Výkony

12-zvodové elektrokardiografické vyšetrenie- EKG vyšetrenie

Úplne nebolestivé a nenáročné vyšetrenie pre pacienta, pomocou ktorého získavame grafické znázornenie elektrickej aktivity srdca. Každý sťah srdca je sprevádzaný vznikom malého elektrického napätia, ktoré sa šíri na povrch tela. Z povrchu tela ich snímame pomocou elektród, ktoré sú umiestnené na hrudníku a končatinách. Zachytená krivka sa zaznamená na papier ako elektrokardiogram, ktorý následne vyhodnotí lekár. V priebehu zhotovenia EKG záznamu by mal pacient kľudne ležať, nepohybovať končatinami a pokiaľ je to možné kľudne dýchať.

záťažové EKG vyšetrenie (bicyklová ergometria)

Podstatou vyšetrenia je získať EKG záznam pri zaťažení srdca námahou na špeciálne upravenom stacionárnom bicykli. Počas vyšetrenia sa kontinuálne zaznamenáva EKG a priebežne sa sledujú hodnoty tlaku krvi. Podmienkou vyšetrenie je, aby pacient bol schopný dané vyšetrenie zvládnuť- pedálovať na bicykli.
Je potrebné vziať si vhodné oblečenie, obuv, event. aj uterák. Pred vyšetrením pacient by nemal minimálne 2 hodiny jesť, fajčiť, piť kávu, energetické nápoje.

24-hodinové EKG monitorovanie (EKG Holter)

Táto metóda zaznamenáva elektrickú aktivitu srdca v priebehu 24 hodín počas každodenných aktivít a počas spánku. Záznam sa ukladá do pamäti prístroja počas celú dobu monitorovania. Vyšetrenie je indikované pri diagnostike porúch srdcového rytmu, alebo na odsledovania terapie. Prístroj, vo veľkosti asi ako mobil, má pacient v púzdre umiestený na tele. Prístroj nie je vodeodolný, je potrebné vyhnúť sa kontaktu prístroja s vodou.

ambulantné 24-hodinové monitorovanie tlaku krvi

Na dosiahnutie objektívne zhodnotenia hodnôt krvného tlaku, ktorý sa počas dňa a podľa stupňa záťaže mení, sa robí vyšetrenie 24 hodinovým monitorovaním krvného tlaku. Prístrojom umiestneným na pacientovi a pomocou manžety naloženej na rameno získavame v pravidelných intervaloch aktuálne hodnoty krvného tlaku. Pristoj sa naloží na našej ambulancií a pacient odchádza domov , do práce- vykonáva bežné aktivity. Na druhý deň sa vráti, prístroj je odpojený a lekár Vám vyhodnotí záznam.

Echokardiografické vyšetrenie srdca

Ide opäť o úplne bezbolestnú zobrazovaciu metódu, pri ktorej ultrazvukom vyšetrujeme a zobrazujeme srdce a veľké cievy s cieľom zhodnotiť veľkosť, tvar, funkčnosť srdca a chlopní.
Dané vyšetrenie si nevyžaduje žiadnu špeciálnu prípravu, pred vyšetrením môžete jesť a piť.

Transezofageálna echokardiografia 

Základný princíp vyšetrením je rovnaký s normálnym echokardiografickým vyšetrením. Rozdiel je v tom, že sa ultrazvuková sonda neprikladá na hrudník, ale je umiestnená na konci tzv. endoskopu, ktorý sa ústami zavádza do pažeráka, podobne ako pri vyšetrení žalúdka a pažeráka. Vyšetrenie je indikované len v niektorých špeciálnych situáciach – ak klasické echokardiografické vyšetrenie nie je postačujúce na zhodnotenie srdca a chlopní, alebo ak potrebuje vyšetriť oblasť srdca, ktorá z hrudníka nie je prístupná.

Echo vyšetrenie cez pažerák sa vykonáva po lokálnom znecitlivení hrdla sprejom. Vyšetrenie trvá približne 20 minút. Po vyšetrení pacient nesmie 1 hodinu jesť ani piť. Pacient môže niekoľko dní pociťovať škriabanie v krku alebo slabú bolesť pri prehĺtavaní.

Pred vyšetrením sa nesmie 6 hodín piť a jesť. Počas celej doby vyšetrenia je pacient pod priamym dohľadom ošetrujúceho lekára a sestry.

Kontakt

Nemocnica arm. generála L. Svobodu Svidník , a .s.
MUDr. Pribulu 412/4, 089 01 Svidník

Ambulancia sa nachádza na prízemí (B pavilón) poliklinická časť.

Lekár: MUDr. Peter Bojčík
Sestra: Dana Baranová

Telefónne číslo do ambulancie: +421-(0)54-7860 292

Personálne oddelenie

MUDr. Bojčík Peter Kardiologická ambulancia, Nemocnica Svidník lekár

Baranová Dana Kardiologická ambulancia, Nemocnica Svidník vedúca sestra