JZS - Ortopédia

ProCare Prešov

Jednodňová zdravotná starostlivosť

Úkony

artroskopia kolena, operácia achillovej šľachy, operačné riešenie haluxy, diagnostika, injekčná liečba, intraartikulárna aplikácia liečiv, liečba a posudzovanie ochorení a úrazov pohybového ústrojenstva, medikamnetózna liečba, obstreky, operácia ramena, prevencia, rehabilitácia, sledovanie pooperačných stavov

Kontakt

Jurkovičova 19, 080 01 Prešov

Personálne obsadenie

MUDr. Peter Kňazovický Ortopedická ambulancia, Nemocnica Humenné

úkony: artroskopia kolena

MUDr. Martin Štegena JZS - Ortopédia, ProCare Prešov Ortopéd / Operatér

úkony: artroskopia kolena, operácia achillovej šľachy, operačné riešenie haluxy

MUDr. Pavol Lakata JZS - Ortopédia, ProCare Prešov Ortopéd / Operatér

úkony: artroskopia kolena, operácia achillovej šľachy, operačné riešenie haluxy

MUDr. Peter Brunc JZS - Ortopédia, ProCare Prešov Ortopéd / Operatér

úkony: artroskopia kolena, operácia achillovej šľachy, operačné riešenie haluxy

MUDr. Ján Kľoc ml. JZS - Ortopédia, ProCare Prešov Ortopéd / Operatér

úkony: artroskopia kolena

MUDr. Peter Cvengroš JZS - Ortopédia, ProCare Prešov Ortopéd

úkony: artroskopia kolena, diagnostika, injekčná liečba, intraartikulárna aplikácia liečiv, liečba a posudzovanie ochorení a úrazov pohybového ústrojenstva, medikamnetózna liečba, obstreky, operácia achillovej šľachy, operácia ramena, operačné riešenie haluxy, prevencia, rehabilitácia, sledovanie pooperačných stavov

MUDr. Ján Kľoc, PhD. JZS - Ortopédia, ProCare Prešov Ortopéd / Operatér

úkony: artroskopia kolena, diagnostika, injekčná liečba, intraartikulárna aplikácia liečiv, liečba a posudzovanie ochorení a úrazov pohybového ústrojenstva, medikamnetózna liečba, obstreky, prevencia, rehabilitácia, sledovanie pooperačných stavov