Gynekologická jednodňová zdravotná starostlivosť

Nemocnica Svidník

Ordinačné hodiny

 • Pondelok 07:00 - 17:30
 • Utorok 07:00 - 17:30
 • Streda 07:00 - 17:30
 • Štvrtok 07:00 - 17:30
 • Piatok 07:00 - 15:30

Kontakt

MUDr. Pribulu 412/4, 089 01 Svidník

054/7860 348, 0905 364 070

4. poschodie lôžkového pavilónu A

Klientkam, ktoré nemôžu prísť na ambulantné vyšetrenie počas bežnej pracovnej doby, je vytvorený priestor na tieto služby aj po 15:30 hod. v uvedené dni (Po.-Štvr.)

JZS prináša možnosť zotavenia sa
v pohodlí domova

Poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti (ďalej ako JZS) v určených medicínskych odboroch je súčasným celosvetovým trendom. JZS rieši chorobné stavy, ktoré nie je možné doriešiť pri ambulantnom ošetrení, ale zároveň si tento stav nevyžaduje ani hospitalizáciu v ústavnom zariadení.

Nemocnica vo Svidníku dáva do pozornosti  služby jednodňových operačných výkonov v odbore gynekológia. Na operačné výkony odosiela všeobecný ambulantný gynekológ.

Ide o výkony  zdravotnej starostlivosti v medicínskom odbore gynekológia:

 • biopsia vulvy, materničného hrdla
 • hysteroskopia
 • kyretáže
 • konizácie
 • laparoskopia diagnostická, terapeutická – zisťovanie priechodnosti vajíčkovodov ich spriechodnenie podľa stupňa poškodenia
 • riešenie endometriózy, cýst
 • rozrušovanie zrastov
 • myomektómie
 • plastiky pošvových stien pri descenzoch, prolapsoch, močovej inkontinencii, komplexné riešenie sterilít, …).

Súčasťou výkonu jednodňovej zdravotnej starostlivosti je:

 • komplexné vyšetrenie pacienta lekárom, ktorý poskytne výkon jednodňovej zdravotnej starostlivosti
 • poskytnutie výkonu jednodňovej zdravotnej starostlivosti podľa zdravotnej indikácie,
 • poskytnutie anestézie počas výkonu jednodňovej zdravotnej starostlivosti a následné zabezpečenie potrebnej zdravotnej starostlivosti anestéziológom po anestézii,
 • v indikovaných prípadoch odoslanie odobratého biologického materiálu na histologické, cytologické, kultivačné (prítomnosť baktérii) vyšetrenie, záznam o výsledku histologického vyšetrenia v zdravotnej dokumentácii pacienta a manažment pacienta v prípade onkologicky pozitívneho histologického vyšetrenia,
 • zdravotná starostlivosť súvisiaca s výkonom jednodňovej zdravotnej starostlivosti v pooperačnom období vrátane rád a poučenia pacienta pred jeho prepustením do domácej starostlivosti,
 • v prípade potreby aj telefonické poskytnutie rady pacientovi po jeho prepustení do domácej starostlivosti.

Personálne obsadenie

Hurná Monika Gynekologická jednodňová zdravotná starostlivosť, Nemocnica Svidník

Kočišová Martina Gynekologická jednodňová zdravotná starostlivosť, Nemocnica Svidník

MUDr. Petráková Zuzana Gynekologická jednodňová zdravotná starostlivosť, Nemocnica Svidník