Jednodňová chirurgia

Nemocnica Topoľčany

Ordinačné hodiny

Kontakt

Pavlovova 17
955 20 Topoľčany

+421 38 / 38 24 444

O ambulancii

Chirurgické oddelenie v snahe čo najviac vyhovieť klientovi- pacientovi zakomponovalo do svojej práce chirurgiocké výkony spojené s krátkodobou hospitalizáciou.

Zahrňuje v sebe systém chirurgickej starostlivosti-operácie, ktoré sú spojené s krátkodobým pobytom pacienta v nemocnici, t.j. pacient ide do domácej starostlivosti po jednoduchšom operačnom výkone už v deň operácie.

Samotná operácia sa vykonáva buď v lokálnej alebo celkovej anesteze na operačnom sále presne tak ako pri hospitalizovanom pacientovi.Pacient má poskytnutú komplexnú ošetrovateľkú starostlivosť.Po operácii je umiestnený a sledovaný,monitorovaný na pooperačnej izbe v kontinuálnej sesterskej starostlivosti.

Po stabilizácii stavu a kontrole lekárom je prevezený do domácej ambulantnej starostlivoti so zabezpečením následnej starostlivosti a kontrol na chirurgickej ambulancii pri oddelení.

JEDNODŇOVÁ CHIRURGICKÁ STAROSTLIVOSŤ MÁ VÝHODY

  • pobyt pacienta v rodinnom, domácom prostredí
  • výrazne redukovanú možnosť vzniku na liečbu rezistentnej infekcie spojenej s hospitalizáciou
  • vysoký štandard lekárskej starostlivosti zabezpečenej lekármi oddelenia

V JEDNODŇOIVEJ CHIRURGII JE MOŽNÉ OPEROVAŤ

  • operácie jednoduchých prietrží /hernií/ transrektálna polypektómia
  • endoskopické výkony na hrubom čreve extirpácia sakrálneho dermoidu
  • operácie varixov dolných končatín menšieho rozsahu
  • operácia konečníka ako análnych fistúl a fisúr a hemoroidov
  • operácia kožných a podkožných nádorov

Pri záujme o výkon v jednodňovej chirurgii sa prosím obraťťe na ošetrujúci personál v chirurgickej ambulancii pri oddelení alebo na chirurgickom oddelení.

Personálne obsadenie