Jednodňová ambulantná starostlivosť (JAS)

Železničná nemocnica Košice

Ordinačné hodiny

Kontakt

Masarykova 9,
040 01 Košice

Jednodňová ambulantná starostlivosť

Zavedenie jednodňovej ambulantnej chirurgickej starostlivosti je ekonomicky efektívnejšou a pre pacienta pohodlnejšou a kvalitnejšou alternatívou k bežnej hospitalizácií. V našej nemocnici boli vytvorené materiálno – technické predpoklady pre kvalitné poskytovanie jednodňovej ambulantnej starostlivosti. JAS – časť pre pooperačnú observáciu je umiestnené na 2. poschodí . Pracovisko sa člení na dve izby pre pacientov, stanovište sestier, vyšetrovňu, pomocnú miestnosť , čakáreň. JAS – operačná časť je umiestnené na 1. poschodí.

JEDNODŇOVÚ AMBULANTNÚ STAROSTLIVOSŤ POSKYTUJEME V ODBOROCH:

  • všeobecná chirurgia, ortopédia a traumatológia
  • gynekológia a pôrodníctvo
  • otorinolaryngológia
  • urológia

Personálne oddelenie